Buitenlandse echtscheidingsakte registreren

Wanneer je in het buitenland gescheiden bent, dan kan je dit best laten registreren in het rijksregister. Op die manier heeft de Belgische overheid de correcte info over je.

Kijk eerst na of je buitenlandse akte aan alle voorwaarden voldoet qua legalisatie en taal en of het nodig is om de akte te laten registeren.

Soms heb je ook buitenlandse akten nodig voor een bepaalde procedure (bvb. Belgische nationaliteit aanvragen, huwen in België,...) Het is mogelijk dat de voorwaarden waaraan je buitenlandse akte dan moet voldoen anders zijn. Als je niet zeker bent, neem dan eerst telefonisch contact op met het team vreemdelingen alvorens je een afspraak maakt.

Maak een afspraak

Maak een afspraak om je buitenlandse akte te laten registreren

  • Je identiteitskaart of verblijfskaart
  • Je buitenlandse akte, die voldoet aan de voorwaarden onder 'Voorwaarden'

Een buitenlandse akte laten registreren is gratis.

Algemeen

Om een buitenlandse akte in België te laten registreren moet de akte:

  1. opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is en voldoende recent zijn (niet ouder dan 1 jaar);
  2. indien nodig gelegaliseerd zijn; 
  • er bestaan verschillende soorten legalisaties. Op de website van FOD Buitenlandse Zaken kan je nagaan wat de legalisatievereisten zijn.
  • voor akten uit de Europese Unie is geen legalisatie meer vereist!

3. indien nodig door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans, Engels of Duits.

Op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg kan je een lijst van beëdigde vertalers verkrijgen. Als de vertaling in het buitenland gebeurt, dan moet de vertaling ook apart worden gelegaliseerd.

Echtscheidingsakten

Bij echtscheidingen volstaat een gewone akte niet. Je moet steeds een afschrift van het volledige vonnis kunnen voorleggen.

Voor Europese echtscheidingen moet je ook een Europees certificaat vragen aan de griffie van de buitenlandse rechtbank. In dat geval moet je het vonnis niet meer laten vertalen aangezien via dit certificaat de belangrijkste elementen al worden vertaald.

Vreemdelingen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen