Akte van echtscheiding

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. Na een beroepstermijn van 30 dagen wordt dit vonnis overgemaakt aan de woonplaats van één van beide partners. Daarna wordt de echtscheidingsakte opgemaakt.

 

Je kan een afschrift van een Belgische echtscheidingsakte aanvragen in elke Belgische gemeente.
 

Je kan dit opvragen:

Gebruik in het buitenland?

Als je echtscheidingsakte bestemd is voor het buitenland, dan vermeld je dit bij je aanvraag. Het is mogelijk dat er een apostille of legalisatie moet worden toegevoegd. Wij kunnen dit voor jou aanvragen. Hou rekening met een eventuele wachttijd.  Meer informatie over het legaliseren van documenten vind je hier.

De akte van echtscheiding vermeldt:

  • het aktenummer van de huwelijksakte;
  • de (voor)namen van de personen die uit de echt gescheiden zijn;
  • de gegevens van de (buitenlandse) beslissing (zoals voorzien in artikel 41, §1 BW).

Je identiteitskaart.

 

Dit is een gratis product.

Wie kan voor jou een afschrift of uittreksel van je echtscheidingsakte opvragen?

  • jijzelf;
  • je (ex-) echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende;
  • je wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld ouder, voogd, bewindvoerder;
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn: je (groot)ouders of (klein)kinderen;
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel. Neem hiervoor contact op met het stadsarchief.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen