Huwelijk aangeven

Proficiat, jullie gaan trouwen! Met een huwelijksaangifte verklaren jij en je partner dat jullie willen trouwen.

Reserveren

Ten vroegste 1 jaar op voorhand kan je een datum en uur reserveren voor het huwelijk. Voor een reservatie neem je contact op met de dienst burgerlijke stand.

 

Aangeven

Jullie moeten beiden persoonlijk - of per volmacht - aangifte doen bij de dienst burgerlijke stand. Dit kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Neem contact op met de burgerlijke stand om te weten welke documenten jullie ons moeten bezorgen.

Je kan in Sint-Niklaas trouwen op vrijdag en zaterdag(*). De schepen van de burgerlijke stand voltrekt het huwelijk in het stadhuis. Trouwen kan op deze tijdstippen:

Vrijdag: 09.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.30 uur

Zaterdag: 09.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 12.00 - (12.30 - 13.00) (**) uur

In Belsele, Nieuwkerken en Sinaai kan je trouwen op vrijdagnamiddag om 16.30 en 17 uur. Contacteer de dienst voor meer info over de beschikbaarheid van de locatie.

(*) Op zaterdag van de Vredefeesten en de eerste zaterdag van december (Sint-Barbara) worden geen huwelijken voltrokken. 

(**) Enkel tijdens de maanden mei tot en met september.

Wat breng je mee?

  • identiteitsbewijzen van beide partners;
  • ingevuld document huwelijksaangifte;
  • volmacht indien slechts één van de partners de huwelijksaangifte doet.

Ben je niet ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en/of ben je niet geboren in België? Dan is het mogelijk dat je volgende documenten ook moet meebrengen:

  • een geboorteakte;
  • een bewijs van ongehuwde staat;
  • een echtscheidingsakte (indien je echtgescheiden bent);
  • een overlijdensakte (indien je weduw(e)(naar) bent);
  • een bewijs van nationaliteit;
  • een bewijs van woonst;
  • een bewijs van wetgeving.

Alle buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van de nodige apostille/legalisatie. Een beëdigd vertaler moet de stukken ook vertalen naar het Nederlands. 

Neem tijdig contact op met de dienst burgerlijke stand. Samen bekijken we welke documenten voor jou nodig zijn.

 

Trouwen op vrijdag kost 50 EUR, op zaterdag 125 EUR. 

Het trouwboekje is in de prijs inbegrepen.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen