Huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar je trouwt.

Je kan een huwelijksakte ook opvragen:
 • online
 • persoonlijk bij dienst burgerlijke stand in het stadhuis of in de deelgemeentehuizen
 • via een volmacht die je geeft aan een vertrouwenspersoon

Je kan een huwelijksakte enkel opvragen in de gemeente waar je bent getrouwd.

De akte van huwelijk vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten
 • de datum van het huwelijk
 • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk
 • de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen

Je identiteitskaart.

Een uittreksel of afschrift van een huwelijksakte is gratis.

Enkel deze personen kunnen een afschrift of uittreksel van een huwelijksakte opvragen: 

 • jijzelf
 • je echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • je wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld ouder, voogd, bewindvoerder
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken), bijvoorbeeld ouders, grootouders, kinderen of kleinkinderen
 • je erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen