Huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat gegevens over het huwelijk van een persoon. 

Je kan een uittreksel of afschrift van een Belgische huwelijksakte aanvragen in elke Belgische gemeente.

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte met de historiek.

Een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek. Op een uittreksel staat dus enkel de huidige toestand.

Je kan een huwelijksakte opvragen:

 • online
 • telefonisch op 03 778 33 20
 • persoonlijk aan de infobalie van het stadhuis

Gebruik in het buitenland?

Als je huwelijksakte bestemd is voor het buitenland, dan vermeld je dit bij je aanvraag. Het is mogelijk dat er een apostille of legalisatie moet worden toegevoegd. Wij kunnen dit voor jou aanvragen. Hou rekening met een eventuele wachttijd.  Meer informatie over het legaliseren van documenten vind je hier.

De akte van huwelijk vermeldt:

 • de (voor)namen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten;
 • de datum van het huwelijk;
 • de door een echtgenote gekozen naam na voltrekking van het huwelijk;
 • de (voor)namen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen (enkel op een afschrift).

Je identiteitskaart.

Een uittreksel of afschrift van een huwelijksakte is gratis.

Wie kan voor jou een afschrift of uittreksel van je huwelijksakte opvragen?

 • jijzelf;
 • je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende;
 • je wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld ouder, voogd, bewindvoerder;
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn: je (groot)ouders of (klein)kinderen;
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 75 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel. Neem hiervoor contact op met het stadsarchief.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen