Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je officieel met hem of haar samenwoont. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer of zus, een ouder of een kind, of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Verklaring van wettelijke samenwoonst

Je ondertekent samen met je partner of huisgenoot de schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoonst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De verklaring, door onze dienst aan jullie voorgelegd, bevat de volgende gegevens:

 1. datum van de verklaring;
 2. naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen;
 3. gemeenschappelijke woonplaats;
 4. vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;
 5. vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt;
 6. verwijzing naar het eventuele 'samenlevingscontract' dat vooraf door een notaris opgesteld is.

Wettelijk samenwonen stopzetten

Je kan de wettelijke samenwoning stopzetten op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming. Jullie maken samen een afspraak bij de burgerlijke stand.
 • door een van jullie beiden, via een schriftelijke verklaring die je afgeeft bij burgerlijke stand.
 • door een huwelijk.
 • door het overlijden van een van de partners.
 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België? Dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

 • een geboorteakte;
 • een attest van ongehuwde staat;
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent;
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent.

Wettelijk samenwonen is gratis.

Als je het wettelijk samenwonen éénzijdig wil stopzetten, dan betaal je 220 EUR (via bancontact) voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder.

Je moet officieel op hetzelfde adres wonen en je moet je samen aanmelden. 

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten;
 • niet gehuwd bent;
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Vreemdelingen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen