Wettelijk samenwonen

De registratie van wettelijke samenwoning geeft jullie een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Je kan wettelijk samenwonen met iedere meerderjarige en handelingsbekwame persoon met wie je feitelijk samenwoont (= geregistreerd op hetzelfde adres).

Opgelet: Heeft één van jullie geen wettelijk verblijf in België? Maak dan tijdig een afspraak bij team vreemdelingen.

Verklaring van wettelijke samenwoonst opvragen / aanvragen

Een bestaand attest opvragen

Je kan een attest van wettelijke samenwoning opvragen:

 • online;
 • telefonisch op 03/778.33.20;
 • persoonlijk bij de dienst burgerlijke stand.
 

Verklaring van wettelijke samenwoonst aanvragen

Jullie ondertekenen samen de schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoonst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De verklaring  bevat de volgende gegevens:

 1. datum van de verklaring;
 2. jullie (voor)namen, geboorteplaats, geboortedatum en woonplaats.

Wettelijk samenwonen stopzetten

Je kan de wettelijke samenwoning stopzetten:

 • in onderlinge overeenstemming. Jullie maken samen een afspraak bij de burgerlijke stand.
 • éénzijdig: hiervoor stellen wij een deurwaarder aan. Opgelet, hier zijn kosten aan verbonden.

De wettelijke samenwoning wordt automatisch stopgezet:

 • door een huwelijk van één van de partijen;
 • door het overlijden van één van de partijen.
Wat breng je mee?
 
 • identiteitsbewijzen van beiden.

Heb je de Belgische nationaliteit niet, dan moet je mogelijks ook de volgende documenten voorleggen:

 • een attest ongehuwde staat;
 • een echtscheidingsakte (indien je echtgescheiden bent);
 • een overlijdensakte (indien je weduw(e)naar bent).

Deze documenten moeten, indien van toepassing, voorzien zijn van de nodige legalisatie/apostille en een beëdigde vertaling naar het Nederlands.

Opgelet: Heeft één van jullie geen wettelijk verblijf in België? Maak dan tijdig een afspraak bij team vreemdelingen.

Wettelijk samenwonen is gratis.

Als je het wettelijk samenwonen éénzijdig wil stopzetten, dan betaal je 250 EUR (via bancontact) voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder.

Meld jullie samen aan bij de burgerlijke stand.

Je kan een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten;
 • niet gehuwd bent;
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Vreemdelingen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen