Aanpassing geslachtsregistratie

Transgenders kunnen hun geslachtsregistratie en hun voornaam officieel laten aanpassen. Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen.

Aangifte - eerste verklaring

Je overhandigt een verklaring aan de dienst burgerlijke stand van je woonplaats. Je vindt deze verklaring onder 'Meenemen'.

In de verklaring staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit.

Je krijgt een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

Tweede verklaring en opmaak van de akte

Minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte kom je voor een tweede keer naar de dienst burgerlijke stand om je eerste verklaring te bevestigen.

Je overhandigt een tweede verklaring die jouw eerdere overtuiging bevestigt. Je vindt deze tweede verklaring onder 'Meenemen'.

Met de tweede verklaring bevestig je ook dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie. 

Daarna maken wij de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Wat neem je mee naar een eerste afspraak?

  • je identiteitsbewijs;
  • als je niet in België geboren bent: je geboorteakte, voorzien van de nodige apostille/legalisatie en een beëdigde vertaling naar het Nederlands;
  • niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar: een verklaring van een kinder-of jeugdpsychiater;
  • eerste verklaring wijziging registratie geslacht.

Wat neem je mee naar de vervolgafspraak?

  • je identiteitsbewijs;
  • tweede verklaring wijziging registratie geslacht.

Een aanpassing van je geslachtsregistratie is gratis.

Een transgenderpersoon moet niet voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen.

Ook minderjarigen (vanaf 16 jaar) kunnen de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen.

Hiervoor moeten ze worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten ook een verklaring afgeven van een kinder-jeugdpsychiater die bevestigt dat de aanpassing een vrije en bewuste keuze is.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen