Aanpassing geslachtsregistratie

Transgenders kunnen hun geslachtsregistratie en hun voornaam officieel laten aanpassen. Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen.

Aangifte

Je overhandigt een verklaring aan de dienst burgerlijke stand van je woonplaats, waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast. Je vindt deze eerste verklaring onder 'Meenemen'.

Je krijgt een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

Opmaak van de akte

Minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte kom je voor een tweede keer naar de dienst burgerlijke stand om je eerste verklaring te bevestigen.

Je overhandigt een tweede verklaring die jouw eerdere overtuiging bevestigt. Met die verklaring bevestig je ook dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie. Je vindt deze tweede verklaring onder 'Meenemen'.

Daarna maakt de dienst burgerlijke stand de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Bij een eerste afspraak om de wijziging van geslacht te registreren, nemen we je eerste verklaring af en moet je volgende documenten meebrengen:

  • identiteitsbewijs of vreemdelingenkaart
  • niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar: een verklaring van een kinder-of jeugdpsychiater
  • eerste verklaring wijziging registratie geslacht

Na de eerste afspraak maken we een vervolgafspraak voor de tweede verklaring. Dan moet je volgende documenten meebrengen:

  • identiteitsbewijs of vreemdelingenkaart
  • eerste verklaring wijziging registratie geslacht

Een aanpassing van je geslachtsregistratie is gratis.

Een transgenderpersoon moet niet voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Ook minderjarigen (vanaf 16 jaar) kunnen de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen, wanneer ze daarbij bijgestaan worden door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten ook een verklaring afgeven van een kinder-jeugdpsychiater die bevestigt dat de aanpassing een vrije en bewuste keuze is.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen