Familienaam veranderen

Om je familienaam te veranderen, moet je contact opnemen met de federale overheidsdienst Justitie. 

Contact opnemen met FOD Justitie

Je dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die beslist of hij je naamsverandering al dan niet voordraagt aan de Koning. In de meest ingewikkelde gevallen wordt aan de procureur des Konings van je woonplaats om een onderzoek gevraagd. Bij dat onderzoek worden de betrokkenen gehoord en worden documenten en adviezen verzameld.

Je naamsverandering laten registreren

Nadat je naamsverandering officieel is toegekend, kan je je naamsverandering binnen de 60 dagen laten registreren bij de dienst burgerlijke stand. Breng je identiteitskaart en het afschrift van het geregistreerd koninklijk besluit van naamsverandering mee.

Deze documenten bezorg je aan FOD Justitie:

  • Een integrale kopie van je geboorteakte. Voor buitenlanders gelden er mogelijk andere voorschriften (zie website FOD Justitie).
  • Een bewijs van Belgische nationaliteit of een attest dat de status van vluchteling of staatloze bewijst.
  • Een recent bewijs van verblijfplaats.
  • Een uittreksel uit het strafregister (model 1).
  • Een bewijs van betaling van het registratierecht.

Naargelang de motieven kan de FOD Justitie je vragen andere documenten bij te voegen (vonnissen, getuigenissen en adviezen, diverse bewijzen...).

Een wijziging van je familienaam kost 140 euro.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen