Handtekening wettigen

Een handtekening wettigen betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging staat los van de inhoud van het document.

Kom naar de dienst burgerzaken op het stadhuis om je handtekening te laten wettigen.

Opgelet: handtekening wettigen is niet hetzelfde als een document legaliseren. Sommige documenten die u wilt gebruiken in het buitenland moeten voorzien zijn van een legalisatie.

Hier kan u nakijken of het document een apostille of legalisatie nodig heeft.

Handtekening wettigen

Voor het wettigen van een handtekening in het stadhuis of de deelgemeentehuizen heb je een afspraak nodig.

  • Het document waarop we de handtekening moeten¬†wettigen.
  • De identiteitskaart van de persoon van wie we de handtekening moeten wettigen.

Als je de handtekening van iemand anders laat wettigen, moet je ook een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

Een handtekening laten wettigen is gratis.

  • De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet inwoner zijn van Sint-Niklaas.
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare feiten.

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen