Voornaam veranderen

Je voornaam veranderen kan je bij de burgerlijke stand. Het veranderen van je voornaam is een eenvoudige administratieve procedure. Het brengt wel heel wat andere persoonlijke wijzigingen met zich mee, waar je zelf voor moet zorgen.

Maak een afspraak

Tijdens je afspraak bij de dienst burgerlijke stand teken je de verklaring voor voornaamswijziging en meld je de gewenste voorn(a)am(en).  

Je verzoek wordt goedgekeurd als de voorn(a)am(en) niet belachelijk, verwarrend, schadelijk of in strijd is/zijn met de openbare orde. We vragen ook een uittreksel van je strafregister op.

Aktes worden aangepast

Wij wijzigen alle aktes (geboorte, huwelijk, echtscheiding,…) waarin je naam werd opgenomen.

Een nieuwe eID aanvragen

Als je voornaamswijziging wordt goedgekeurd, krijg je binnen de drie maanden na je verzoek een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Je overige documenten aanpassen

Nadat je voornaamswijziging werd goedgekeurd en je een nieuwe identiteitskaart hebt ontvangen, kan je ook een nieuwe reispas en/of een nieuw rijbewijs aanvragen.

Ook andere instanties waar je geregistreerd bent of aan verbonden bent, moet je zelf informeren over je voornaamswijziging, zoals bankzaken, notariële akten,…

Wat breng je mee?

  • je identiteitskaart;
  • als je niet in België geboren bent: een recente (max. 1 jaar oud) geboorteakte van jezelf, voorzien van de nodige legalisatie/apostille en beëdigde vertaling naar het Nederlands.

Het tarief voor het wijzigen van je voornaam bedraagt 55 EUR.

Dit is gratis voor:

  • transgenders;
  • vreemdelingen zonder voornaam in het kader van hun nationaliteitsdossier.
  • Je bent meerderjarig (ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun kinderen);
  • Je bent Belg of erkend als vluchteling of staatloze;
  • Je bent vreemdeling zonder voornaam en wil de Belgische nationaliteit aanvragen;
  • Je woont in Sint-Niklaas of je woont in het buitenland en Sint-Niklaas was je laatste woonplaats in België.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen