Asiel toelating arbeidsmarkt

Social media sharing

Asielzoekers krijgen toelating tot de arbeidsmarkt van zodra:

  • zij minstens 4 maanden in procedure zijn en er gedurende de eerste 4 maanden geen negatieve beslissing werd genomen door het CGVS.
  • zij de vermelding ‘arbeidsmarkt: onbeperkt’ op hun verblijfsdocument krijgen.

Opgelet!

Het werkrecht vervalt van zodra er geen recht meer is op verblijf (afwijzing asielaanvraag) of van zodra het verblijfsdocument is vervallen.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen