Asiel toelating arbeidsmarkt

Social media sharing

Asielzoekers krijgen toelating tot de arbeidsmarkt van zodra:

  • zij minstens 4 maanden in procedure zijn en er gedurende de eerste 4 maanden geen negatieve beslissing werd genomen door het CGVS.
  • zij de vermelding ‘arbeidsmarkt: onbeperkt’ op hun verblijfsdocument krijgen.

Opgelet!

Het werkrecht vervalt van zodra er geen recht meer is op verblijf (afwijzing asielaanvraag) of van zodra het verblijfsdocument is vervallen.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen