Asiel verlenging

Zit je in een asielprocedure en gaat jouw oranje kaart of bijlage 35 bijna vervallen? Maak een afspraak met onze diensten.

De oranje kaarten (attesten van immatriculatie) of bijlagen 35 kunnen worden verlengd vanaf 5 werkdagen voor de vervaldatum. De toegekende termijn is afhankelijk van de asielprocedure (zie voorwaarden).

 • Verblijfsdocument (oranje kaart / bijlage 35)
 • 1 recente pasfoto indien er een nieuw document moeten worden opgemaakt:
  • Kaart is vol of ernstig beschadigd;
  • Verandering persoonsgegevens (naam, geboorteplaats, nationaliteit…);
  • In geval van verlies of diefstal  (attest politie voorleggen).

Dit product is gratis.

Eerste asielaanvraag

 • 1ste oranje kaart van 4 maanden (onmiddellijk na inschrijving);
 • Daarna zolang de procedure loopt (incl. beroep):
  • verlengingen van 4 maanden.

Volgende asielaanvragen

 • GEEN oranje kaart onmiddellijk na inschrijving;
 • Oranje kaart NA beslissing inoverwegingname CGVS;
 • Daarna zolang de procedure loopt (incl. beroep):
  • verlengingen van 4 maanden.

Bijlage 35

 • Enkel voor mensen met een schorsend beroep tegen een weigeringsbeslissing van vóór 22-03-2018;
 • Beroep tegen een beslissing van na 22-03-2018? Dan blijft u in bezit van de oranje kaart.

Contact

Vreemdelingen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen