Brexit – info verblijfsrecht

Sedert 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december van dat jaar gold er een overgangsregeling waarbij Britten verder gebruik konden maken van de EU-verblijfsreglementering. Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels.

Alle Britten én hun familieleden (ook kinderen) met een afgeleid verblijfsrecht krijgen één jaar de tijd (tot 31-12-2021) om een nieuw verblijfsstatuut aan te vragen. Voor diegenen die reeds een verblijfsrecht hebben (E/E+ kaart) is er een vereenvoudigde procedure.

Ook voor Britse grensarbeiders geldt er een nieuwe regeling!

Britten en hun familieleden die reeds een verblijfsrecht hebben (E, E+, F en F+ kaarten)

Zij kunnen tot eind 2021 een afspraak kunnen maken bij het team vreemdelingen om de omwisseling van hun verblijfsvergunning te vragen. Zie rubriek ‘meenemen’ voor de nodige documenten. In sommige gevallen is de omwisseling gratis.

Het nieuwe verblijfsdocument is een M-kaart, al dan niet met de vermelding duurzaam verblijf.

Belangrijk om te weten is dat de huidige verblijfskaarten van Britten en hun familieleden geldig blijven tot 31 maart 2022. De omwisseling ervan moet echter vóór 31 december 2021 worden aangevraagd.

Britten en hun familieleden met een lopende procedure (bijlage 19/19ter)

Deze mensen zullen een nieuwe aanvraag moeten indienen. Zij worden uitgenodigd door hun dossierbehandelaar om het nodige te doen.

Britten en hun familieleden die zich nog niet hebben aangemeld voor een verblijfsprocedure

Als zij kunnen aantonen dat ze reeds aan de verblijfsvoorwaarden voldeden vóór 31 december 2020, kan er nog een verblijfsrecht aangevraagd worden onder de voorwaarden van het terugtrekkingsakkoord. Deze procedure is vergelijkbaar met deze van de EU-burgers, behalve dat er geen inschrijving is in het rijksregister tijdens de behandeling van de aanvraag én dat er geen wettelijke behandelingstermijn is voorzien.

Ook familieleden kunnen zich op deze regeling beroepen, op voorwaarde dat de verwantschapsband of de duurzame relatie reeds bestond vóór 31 december 2020. Die voorwaarde geldt niet voor toekomstige kinderen.

Britten en hun familieleden die volledig nieuw zijn in België volgen vanaf 1 januari 2021 de verblijfsregels voor derdelanders en zullen bijvoorbeeld eerst een gecombineerde vergunning moeten aanvragen alvorens ze hier kunnen wonen en werken.

Maak nog GEEN afspraak, maar neem eerst contact op met het team vreemdelingen voor meer informatie en kijk zeker eens in de rubriek voorwaarden.

Britse grensarbeiders

Britten die reeds voor 31 december 2020 in België werkten, maar in een ander land wonen moeten vanaf 1 januari 2021 ook een specifieke verblijfkaart aanvragen (N-kaart).

Maak nog GEEN afspraak, maar neem eerst contact op met het team vreemdelingen en kijk zeker eens in de rubriek voorwaarden.

Voor Britse grensarbeiders die nog niet tewerkgesteld waren vóór 31 december 2020 moet de werkgever een arbeidsvergunning aanvragen bij de gewestelijke overheden. Zonder arbeidsvergunning kunnen zij niet werken. Meer info over arbeidsvergunningen?

Rijbewijzen Verenigd Koninkrijk

Vanaf 1 januari 2021 zijn Britse rijbewijzen niet-Europese rijbewijzen en moeten zij omgewisseld worden naar een Belgisch rijbewijs. Deze omwisseling in verplicht voor mensen die reeds langer dan 185 dagen in België zijn ingeschreven.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de FOD mobiliteit en op deze link.

Britten en familieleden die reeds een verblijfsrecht hebben

  • geldig paspoort
  • geldige verblijfskaart (E, E+, F, F+)
  • uittreksel strafregister (hoeft u niet apart aan te vragen, wij doen dit voor u)

Als je alle documenten bij hebt, deze geldig zijn én jouw uittreksel strafregister blanco is, dan kan je onmiddellijk ook de nieuwe verblijfskaart bestellen. In alle andere gevallen moet je wachten op een beslissing van de DVZ. Je blijft intussen in bezit van je oude verblijfskaart en krijgt ook een bewijs van je aanvraag.

Britten en familieleden met een lopende aanvraag (bijlage 19/19ter)

Je dossierbehandelaar contacteert je!

Britten en familieleden die nog geen verblijfsrecht hebben of pas zijn aangekomen

Neem contact op met het team vreemdelingen.

Grensarbeiders

Neem contact op met het team vreemdelingen.

Enkel voor de omwisseling van E,E+, F, F+ kaarten naar M-kaart

  • 25 EUR (bij voorkeur met bancontact)
  • de omwisseling van een E+/F+ kaart naar een M-kaart met vermelding ‘duurzaam verblijf’ is gratis

Meer informatie over de nieuwe procedures en voorwaarden vindt je terug op volgende websites:

   

Contact

Vreemdelingen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen