Duurzaam verblijf

Verblijf je al een hele tijd legaal in België en wil je een duurzaam verblijfsrecht aanvragen? Maak dan een afspraak bij ons.

Er bestaan verschillende soorten duurzaam verblijfsrecht:

 • Duurzaam verblijfsrecht voor inwoners van de Europese Unie: EU+ kaart (voorheen E+ kaart)
 • Duurzaam verblijfsrecht voor familieleden van Unieburgers: F+ kaart
 • Machtiging tot vestiging: K-kaart (voorheen C-kaart)
 • Statuut langdurig ingezetene (voor meer mobiliteit binnen de EU): L-Kaart (voorheen D-kaart)
 • Statuut duurzaam verblijf op basis van terugtrekkingsakkoord Brexit: M-kaart met vermelding duurzaam verblijf

Controleer bij de voorwaarden of je in aanmerking komt en maak een afspraak met onze diensten.

Niet zeker of je aan de voorwaarden voldoet? Neem contact op met onze diensten en zij helpen je verder.

Verlengen verblijfskaart

Werd je opgeroepen om jouw EU of F kaart te verlengen? Maak enkel een afspraak voor het verlengen van je verblijfskaart. Onze medewerkers bekijken aan het loket of je reeds in aanmerking komt voor een duurzaam verblijf.

Een aanvraag duurt maximaal 5 maanden. De beslissing wordt genomen door de dienst vreemdelingenzaken van de FOD BiZa (kortweg DVZ). Als je geen uitnodiging meer ontvangt, maak je na verval van de termijn een afspraak voor het aanvragen van je nieuwe verblijfsdocument.

Opgelet! Bij aanvraag M-kaart met vermelding duurzaam verblijf  wordt het statuut pas toegekend ná expliciete goedkeuring van de DVZ. Er geldt geen wettelijke behandelingstermijn. 

Duurzaam verblijfsrecht voor Unieburger en hun familieleden (EU+ of F+)

 • huidige verblijfskaart (EU of F)
 • eventueel buitenlands identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort)

Duurzaam verblijfsrecht op basis van terugtrekkingsakkoord Brexit (M-kaart met vermelding duurzaam verblijf)

 • huidige verblijfskaart (EU, F of M)
 • buitenlands identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort)

Machtiging tot vestiging (K kaart)

 • huidige verblijfskaart (B of F)
 • buitenlands identiteitsbewijs (paspoort): niet nodig voor erkend vluchtelingen

Statuut langdurig ingezetene (L kaart)

 • huidige verblijfskaart (B, C, F of F+)
 • buitenlands identiteitsbewijs (niet nodig voor erkend vluchtelingen)
 • bewijs inkomsten (bvb. laatste 3 loonfiches, aanslagbiljet personenbelasting, …)
 • bewijs geldige ziektekostenverzekering (attest ziekenfonds)

Dit product is gratis.

Duurzaam verblijfsrecht Unieburgers (EU+ kaart)

 • minimaal 5 jaar ononderbroken legaal verblijf in België
 • aanvraag via een bijlage 22
 

Duurzaam verblijfsrecht familieleden van inwoners van de Europese Unie (F+ kaart)

 • minimaal 5 jaar ononderbroken legaal verblijf in België
 • minimaal 3 jaar samenwoonst met het EU familielid waarmee de gezinshereniging werd gevraagd
 • aanvraag via een bijlage 22

Machtiging tot vestiging (K-kaart)

 • een B kaart of F kaart hebben
 • minimaal 5 jaar onderbroken in het bezit zijn van een verblijfskaart
 • u heeft een buitenlands identiteitsbewijs (niet nodig voor erkend vluchtelingen) 
 • u bent geen gevaar voor de openbare orde
 • aanvraag via een bijlage 16

Statuut langdurig ingezetene (L-kaart)

 • een onbeperkte verblijfskaart hebben (type B, C, F, F+): soms kan dit ook met een A-kaart
 • minimaal 5 jaar onderbroken in het bezit zijn van een verblijfskaart: sommige verblijven tellen niet mee (bv. als au-pair) of tellen maar voor de helft (bv. als student)
 • u heeft een buitenlands identiteitsbewijs (niet nodig voor erkend vluchtelingen) 
 • u bent geen gevaar voor de openbare orde
 • u heeft voldoende eigen inkomsten
 • uw heeft een geldige ziektekostenverzekering
 • aanvraag via bijlage 16

Contact

Vreemdelingen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Mens en samenleving

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen