Gecombineerde vergunning - Single permit

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, heb je in sommige gevallen een arbeidstoelating nodig. Je werkgever vraagt deze aan bij de regionale overheid.

De werkgever vraag de arbeidstoelating aan bij de regionale overheid (Vlaanderen, Brussels Gewest, of Wallonië).

 

De toekenning van arbeidsvergunningen en beroepskaarten is een gewestelijke bevoegdheid.

Toelating tot arbeid (arbeidskaarten - gecombineerde vergunningen - single permit)

 • alle aanvragen voor het verkrijgen of verlengen van arbeidstoelatingen moeten rechtstreeks worden ingediend bij de gewestelijke diensten:
 • gecombineerde aanvraag sinds 1 januari 2019:
  • meer informatie vind je op: https://dofi.ibz.be/nl/themes/third-country-nationals/werk
  • aanvraag voor het verblijfsrecht (in België of vanuit het buitenland) wordt aangevraagd samen met de aanvraag arbeidstoelating via de gewestelijke diensten. De werkgever moet dus geen aparte verblijfsaanvraag meer doen via de federale overheid.
 • afschaffing van de arbeidskaarten:
  • er zijn 3 mogelijke vermeldingen:
  • de positie op de arbeidsmarkt wordt vanaf 1 januari 2019 vermeld op de verblijfsdocumenten
   • arbeidsmarkt: onbeperkt
    • voorheen waren dit diegenen die vrijgesteld waren van arbeidskaart of die in het bezit waren van een arbeidskaart C of A.
    • dit wil zeggen dat betrokkene een onbeperkte toelating heeft om te werken. Iemand met deze vermelding kan zonder verder formaliteiten worden tewerkgesteld. Een werkgever moet enkel de geldigheid van het verblijfsdocument in het oog houden.
   • arbeidsmarkt: beperkt
    • dit wil zeggen dat betrokkene een beperkte toelating heeft om te werken. Dit kan zowel een beperking inhouden naar werkgever (bv. arbeidsmigrant met vergunning voor specifieke werkgever) als naar tewerkstellingsduur (bvb.: studenten).  Een werkgever kan iemand met deze vermelding niet zomaar aanwerven. Hij of zij informeert zich best eerst bij de dienst arbeidsmigratie van het Gewest of in 2de instantie bij het gemeentebestuur.
    • voorheen waren dit diegenen met arbeidskaart B of arbeidskaart C met extra voorwaarden.
   • arbeidsmarkt: neen
    • deze personen zijn niet toegelaten tot de arbeidsmarkt en kunnen dus niet worden tewerkgesteld.

 

Zie aanvraagprocedures

Niet elke vreemdeling heeft een vergunning nodig om te mogen werken in België of een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

Personen met een EU-nationaliteit hebben vrije toegang tot de arbeidsmarkt.  Ook personen met één van volgende verblijfskaarten zijn steeds vrijgesteld van een arbeids- of beroepskaart:

 • B-kaart
 • C-kaart of K-kaart
 • D-kaart of L-kaart
 • E, EU, E+ en EU+ kaart
 • F en F+ kaart
 • M-kaart

 

Contact

Vreemdelingen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen