Reisdocument

Ben je geen Belg? Vraag je reispas dan aan in jouw ambassade of consulaat. Sommige personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, kunnen echter niet terecht bij hun ambassade of consulaat voor een reispas of een nationaal reisdocument. Zij vragen een reisdocument aan via de stad.

Erkende vluchtelingen en erkende Staatlozen kunnen via de stad een Belgisch reisdocument aanvragen.

Ben je een erkend vluchteling of Staatloze (vermeld als nationaliteit op de verblijfskaart):

  1. Maak een afspraak bij de stad;
 

2.   Het reisdocument is klaar binnen de 6 werkdagen (spoedprocedures mogelijk);

3.   Als je reisdocument klaar is, ontvang je een sms en/of e-mail. Je kan dit persoonlijk en zonder afspraak afhalen bij de snelbalie, aan het onthaal in het stadhuis. Je kan ook een volmacht geven aan iemand om je reisdocument af te halen. Vul hiervoor het volmachtformulier in dat je ontvangt bij de aanvraag.
 

Heb je een andere nationaliteit op de verblijfskaart? (geen erkend vluchteling of Staatloze):

  1. Kijk op de vragenlijst (zie Voorwaarden) of je in aanmerking komt voor een reisdocument;
  2. Doe een schriftelijke aanvraag bij de dienst reisdocumenten van de FOD Buitenlandse Zaken: passeport@diplobel.fed.be
  3. Je kan hiervoor hulp vragen bij de vluchtelingenveldwerker van de stad.

Pas wanneer je een positief antwoord ontvangt van FOD Buitenlandse Zaken maak je een afspraak bij het team vreemdelingen voor de aanvraag van het reisdocument.

Is generated
  • Jouw verblijfskaart;

  • 1 recente pasfoto volgens de ICAO-norm;

  • Het oude reisdocument  (ook indien reeds vervallen);

  • Schriftelijk akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken (enkel indien van toepassing).

Vanaf 18 jaar

Jonger dan 18 jaar

 

 

Ben je een erkend vluchteling of Staatloze

Er gelden geen bijzondere voorwaarden. 

Heb je een andere nationaliteit? 

Je aanvraag voor een reisdocument gebeurt normaal gezien via de overheid waarvan je de nationaliteit hebt.

Via de vragenlijst van de FOD Buitenlandse Zaken kan je nagaan of je in aanmerking komt voor een Belgisch reisdocument (zie bijlage).

Meer info

De federale overheid heeft een eigen infopagina over het reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen:

Is generated

Contact

Vreemdelingen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Mens en samenleving

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen