Verblijf buitenland / uitschrijving

Ga je voor een langere periode naar het buitenland of wil je jouw terugkeer in België melden? Breng ons op de hoogte en maak een afspraak.

Als Niet-Belg moet je elke afwezigheid van meer dan 3 maanden melden aan de stad. Ook een definitieve verhuis naar het buitenland moet worden aangegeven vóór vertrek. Zo kan je probleemloos terugkeren indien je vertrek tijdelijk is. Meer info over de verschillende mogelijkheden vind je in onderdeel Beschrijving.

Definitief vertrek

 • Je geeft jouw adres op in het buitenland.
 • Je wordt afgeschreven van jouw adres en moet jouw verblijfskaart inleveren.
 • De wijkagent komt controleren of je ook echt bent vertrokken.
 • Als je toch wil terugkeren, moet je een nieuwe verblijfsprocedure starten.

 Tijdelijk verblijf in het buitenland zonder behoud van adres  

 • Je gaat voor meer dan 3 maanden naar het buitenland en wil terugkeren naar België.
 • Je keert echter niet meer terug naar jouw oude adres.
 • De maximale termijn is afhankelijk van jouw type verblijfsvergunning (zie voorwaarden).
 • Je wordt afgeschreven van jouw adres maar moet jouw verblijfskaart NIET inleveren. Eventueel moet je vervroegd de verlenging vragen van jouw verblijfskaart. Deze moet geldig zijn bij jouw terugkeer!
 • Je ontvangt een attest van vertrek (bijlage 18). Deze moet worden getoond bij jouw terugkeer. 
 • Indien je tijdig terugkeert kan je – na woonstcontrole - worden ingeschreven op een nieuw adres in België. Je hoeft geen nieuwe verblijfsprocedure te doorlopen. 

 Tijdelijk verblijf in het buitenland mét behoud van adres  (tijdelijke afwezigheid) 

 • Je gaat voor meer dan 3 maanden naar het buitenland en wil terugkeren naar België.
 • Je keert terug naar jouw oude adres. In de tussentijd komen er geen nieuwe mensen op jouw adres wonen.
 • Je wordt niet afgeschreven van jouw adres en moet jouw verblijfskaart niet inleveren. Eventueel moet je vervroegd de verlenging vragen van jouw verblijfskaart. Deze moet geldig zijn bij jouw terugkeer.
 • Je ontvang een attest van vertrek (bijlage 18). Deze moet worden getoond bij jouw terugkeer.

Adresbehoud

Je kan jouw adres maximum 1 jaar behouden! 

Uitzonderingen: 

 • Mensen die tijdelijk in een ziekenhuis of rusthuis verblijven 

 • Beroepsmilitairen 

 • Studenten 

 • Gedetineerden 

 • Diplomaten 

Als je niet terugkomt binnen het jaar, word je alsnog afgeschreven van jouw adres! Je behoudt echter wél het recht op terugkeer (zie voorwaarden). Indien je tijdig terugkeert, behoud je jouw verblijfskaart en blijf je gewoon ingeschreven op jouw adres.

 

Vertrek melden

 • Jouw adres in het buitenland;
 • Eventueel bewijsstukken (bv. reservatie voor vakantie, attest werkgever ...);
 • Jouw verblijfskaart;
 • Eventueel pasfoto en geld indien jouw verblijfskaart vroegtijdig moet worden verlengd.

Terugkeer melden

 • Jouw geldige verblijfskaart en attest van vertrek (bijlage 18);
 • Jouw nationaal identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort);
 • Eventueel huurcontract als je een nieuw adres hebt.

Dit product is gratis.

Afhankelijk van het type verblijfsvergunning heb je een recht op terugkeer van 1, 2 of 5 jaar  

 • max. 1 jaar: B, C, E, EU, F, K en M  

 • max. 2 jaar: E+, EU+ en F+ 

 • max. 5 jaar: D, L en M+  (voor D- en L-kaarten max. 1 jaar buiten de EU!)

Belangrijke informatie

 • Met een A-kaart kan je NIET langdurig in het buitenland verblijven. Je kan dit type verblijfskaart niet vroegtijdig laten verlengen. 

 • Een attest van immatriculatie (= oranje kaart) is NIET geldig in het buitenland. Je kan er ook niet mee terugkeren naar België! 

Meer info over afwezigheid en terugkeer

Contact

Vreemdelingen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen