Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de dienst burgerzaken in je gemeente.

Een laatste wilsbeschikking laten opstellen

Je geeft een ondertekende en gedateerde verklaring af bij de dienst burgerzaken. We registreren deze verklaring in het bevolkingsregister en je krijgt een ontvangstbewijs mee.

Een laatste wilsbeschikking opstellen is op afspraak.

Een laatste wilsbeschikking wijzigen

Je kan altijd zelf wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking indienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst burgerzaken. Je nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten je laatste wil nakomen.

Een laatste wilsbeschikking wijzigen is op afspraak.

Wat kan je aangeven in je laatste wilsbeschikking?

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • of je een uitvaartcontract hebt

Bij elk overlijden gaan we na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaan we na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

Je kan kiezen voor begraving of crematie. Je kan aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaats
 • bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium)
 • verstrooiing van de as: in een strooiweide op een begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige, dit kan niet op openbaar domein en enkel mits goedkeuring van betrokken eigenaar)
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats

Hoe kan je het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging.

Let op! Als je geen keuze van ritueel hebt aangeduid in je laatste wilsbeschikking, wil dat niet zeggen dat je expliciet aangeeft dat je geen ritueel wenst. Daarvoor maak je best een aparte verklaring op, bijvoorbeeld bij een notaris.

Mogen de nabestaanden na crematie de as van een overledene zelf bijhouden?

De nabestaanden kunnen de as ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moet de as uitgestrooid, begraven ofwel bijgezet worden in een urnenmuur op de begraafplaats.

Ingevulde & ondertekende verklaring laatste wilsbeschikking.

Een laatste wilsbeschikking opstellen of wijzigen is gratis.

Begraafplaatsen

Waasmunsterse Steenweg
13
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen