Overlijdensakte

Een overlijdensakte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Je kan een uittreksel of afschrift van een Belgische overlijdensakte aanvragen in elke Belgische gemeente.

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte met de historiek.

Een uittreksel vermeldt enkel de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek. Op een uittreksel staat dus enkel de huidige toestand.

Je kan een overlijdensakte opvragen:

  • online
  • persoonlijk aan de infobalie van het stadhuis
Is generated

Gebruik in het buitenland?

Als de overlijdensakte bestemd is voor het buitenland, dan vermeld je dit bij je aanvraag. Het is mogelijk dat er een apostille of legalisatie moet worden toegevoegd. Wij kunnen dit voor jou aanvragen. Hou rekening met een eventuele wachttijd.  Meer informatie over het legaliseren van documenten vind je hier.

Is generated

De akte van overlijden vermeldt:

  • de (voor)na(a)m(en), de geboortedatum en geboorteplaats van de overledene;
  • de plaats, de datum en het uur van het overlijden of het levenloos aantreffen.

Je identiteitskaart.

Een uittreksel of afschrift van een overlijdensakte is gratis.

Wie kan een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte opvragen?

  • de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende;
  • de wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld ouder, voogd, bewindvoerder;
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn: (groot)ouders, of (klein)kinderen;
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 50 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel. Neem hiervoor contact op met het stadsarchief.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen