Wilsverklaring inzake euthanasie

Met een wilsverklaring inzake euthanasie vraag je schriftelijk om euthanasie toe te passen wanneer je je in een onomkeerbare comateuze toestand bevindt.

Wilsverklaring inzake euthanasie opstellen en laten registreren

Je kan het formulier voor een wilsverklaring inzake euthanasie vinden onder "Meenemen" of afhalen bij de dienst burgerlijke stand. Als je wil, dan kan je de wilsverklaring laten registreren bij de dienst burgerlijke stand. Dit is niet verplicht. 

Wilsverklaring inzake euthanasie intrekken of herzien

Je wilsverklaring ingediend na april 2020 is onbeperkt geldig, maar kan je op ieder ogenblik herzien of intrekken.

Je wilsverklaring ingediend voor april 2020 is 5 jaar geldig. Je kan je wilsverklaring herbevestigen. Maak hiervoor een afspraak bij de burgerlijke stand.

Je wilsverklaring moet opgesteld worden in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Minstens één van je getuigen mag geen materieel voordeel hebben bij je overlijden.

Je kan in je wilsverklaring ook één of meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen. Deze vertrouwenspersonen informeren je (huis)arts over je wilsverklaring wanneer je je in een onomkeerbare comateuze toestand bevindt.

Je wilsverklaring moet gedateerd en getekend worden door jezelf, je getuigen en je eventuele vertrouwenspersonen.

Meer informatie over een waardig levenseinde kan je vinden op de website van LEIF (LevensEinde InformatieForum).

 

Is generated

Wat neem je mee?

  • ingevuld en ondertekend formulier voor een wilsverklaring inzake euthanasie;
  • identiteitskaart van de verzoeker;
  • volmacht als de verzoeker niet zelf kan komen.
Is generated

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie is gratis.

Is generated

Je wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk);
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden;

Een wilsverklaring opgesteld vanaf 2 april 2020 heeft een onbeperkte duur. Wilsverklaringen opgesteld vóór 2 april 2020 behouden een geldigheid van vijf jaar.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
  • niet meer bij bewustzijn is;
  • en deze toestand onomkeerbaar is.
Is generated

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen