Wilsverklaring inzake euthanasie

Met een wilsverklaring inzake euthanasie vraag je schriftelijk om euthanasie toe te passen als je in een onomkeerbare comateuze toestand terecht komt.

Wilsverklaring inzake euthanasie opstellen en laten registreren

Je kan het formulier voor een wilsverklaring inzake euthanasie vinden onder "Meenemen" of afhalen bij de dienst burgerlijke stand.

Als je wil, dan kan je de wilsverklaring ook laten registreren bij de dienst burgerlijke stand. Dit is niet verplicht. Je moet hiervoor wel een afspraak maken.

Wilsverklaring inzake euthanasie intrekken of herzien

Je kan de wilsverklaring op ieder ogenblik herzien of intrekken.

De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Minstens één van hen mag geen materieel voordeel bij het overlijden hebben.

Je kan in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die, als het zover is, de behandelende arts op de hoogte brengen van jouw wil.

Je moet de wilsverklaring dateren en ondertekenen, net zoals de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Meer informatie over een waardig levenseinde kan je vinden op de website van LEIF (LevensEinde InformatieForum).

Hier vind je de vergelijking tussen een actueel verzoek tot euthanasie, een voorafgaande verklaring inzake euthanasie en een negatieve wilsverklaring.

Wat neem je mee?

  • ingevuld en ondertekend formulier voor een wilsverklaring inzake euthanasie;
  • identiteitskaart van de verzoeker;
  • volmacht als de verzoeker niet zelf kan komen.

Een wilsverklaring inzake euthanasie is gratis.

Je kan een wilsverklaring inzake euthanasie opstellen als je in staat bent om je wil te uiten, meerderjarig of minderjarig.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk);
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden;

Een wilsverklaring opgesteld vanaf 2 april 2020 heeft een onbeperkte duur. Wilsverklaringen opgesteld vóór 2 april 2020 behouden een geldigheid van vijf jaar.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
  • niet meer bij bewustzijn is;
  • en deze toestand onomkeerbaar is.

Burgerlijke stand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen