Wilsverklaring inzake euthanasie

Met een wilsverklaring inzake euthanasie kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Wilsverklaring inzake euthanasie opstellen en laten registreren

Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij dienst burgerzaken. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen, waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Je kan in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van jouw wil.

Je moet de wilsverklaring dateren en ondertekenen, net zoals de de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Als je wil, dan kan je de wilsverklaring ook laten registreren bij dienst burgerzaken, maar dit is niet verplicht. Je moet hiervoor een afspraak maken.

Wilsverklaring inzake euthanasie intrekken of herzien

Je kan de wilsverklaring kan op ieder ogenblik herzien of intrekken. De wilsverklaring blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring
  • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
  • Kopie van de identiteitskaarten van de getuigen

Een wilsverklaring inzake euthanasie is gratis.

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • niet meer bij bewustzijn is
  • en deze toestand onomkeerbaar is

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen