Voorlopig rijbewijs

Je bereidt je voor op het praktische rijexamen voor een moto, auto, vrachtwagen of autobus? Dan heb je een voorlopig rijbewijs nodig om op de openbare weg te rijden. 

 

Theoretisch rijexamen

Je slaagde voor het theoretisch rijexamen.

Aanvraag bij dienst burgerzaken

Je kan een voorlopig rijbewijs aanvragen bij dienst burgerzaken. Je moet je persoonlijk aanmelden.

  • Formulier van het examencentrum 
  • Je identiteitskaart
  • Attest van 20u rijles van de rijschool (indien u een rijbewijs van 18 maand aanvraagt)
  • De aanvrager moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag

Een voorlopig rijbewijs kost 28 EUR.

Om in België de categorie B op het rijbewijs te behalen is het in Vlaanderen bij wet verplicht om gedurende een periode van minimum 3 maanden te oefenen vooraleer het praktisch examen kan worden afgelegd. Tijdens deze stageperiode rijden leerling-bestuurders rond met een voorlopig rijbewijs M18 of M36.

Vooraleer de aanvraag van een voorlopig rijbewijs voor de categorie B kan doorgaan, moet men een theoretisch examen afleggen in een erkend examencentrum. De geldigheid van een theorie-examen is 3 jaar. Indien men na twee keer proberen niet geslaagd is in het theorie-examen, dan is de leerling bestuurder verplicht om 12-uur les te volgen, vooraleer hij / zij opnieuw het theorie-examen kan afleggen. Als men een voorlopig rijbewijs wil aanvragen, van model wil veranderen of het praktijkexamen wil afleggen moet men steeds over een geldig theoretisch examen beschikken. Is uw theoretisch examen vervallen? Dan zal u nogmaals het theoretisch examen moeten afleggen, vooraleer u een voorlopig rijbewijs kan aanvragen of het praktisch examen kan afleggen.

Contact

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen