Nieuw adres aangeven

Wanneer je in de stad Sint-Niklaas of één van de deelgemeenten komt wonen of je hoofdverblijfplaats wijzigt binnen onze stad, dan moet je dit binnen de acht werkdagen na de verhuis aangeven. De wijkagent komt de vaststelling doen of je werkelijk op je nieuwe adres woont. Na een positieve vaststelling krijg je een uitnodiging om je identiteitskaart te laten wijzigen.

Adreswijziging aangeven

Je kan je adreswijziging kan op volgende manieren aangeven:

  • online (met uitzondering van minderjarigen, zij moeten vergezeld zijn van een persoon met ouderlijk gezag)
  • schriftelijk met een ondertekende brief
  • persoonlijk in het stadhuis of een deelgemeentehuis
  • via volmacht die je geeft aan een vertrouwenspersoon

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Een minderjarige kan geen aangifte doen van adreswijziging zonder vergezeld te zijn van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.

Ook niet-Belgen met een geldige verblijfskaart kunnen hun adreswijziging online aangeven.

Bezoek van de wijkagent

De wijkagent komt bij jou op bezoek om te kijken of je wel degelijk op je nieuwe adres woont.

Aanpassen documenten

Na een positieve evaluatie van de wijkagent, krijg je van ons een uitnodiging om je documenten te komen aanpassen. Dit kan vanaf 8 dagen na het bezoek van de wijkinspecteur.

Je komt langs in het stadhuis of een deelgemeentehuis om je elektronische identiteitskaart en Kids-ID van je kind te laten aanpassen.

Om je adres aan te passen op je elektronische identiteitskaart of Kids-ID heb je de persoonlijke pincode (of pukcode) nodig. Codes kwijt? Je kan online nieuwe codes aanvragen.

Voor het aanpassen van je documenten:

  • identiteitskaart of vreemdelingenkaart + pincode
  • (eventueel) Kids-ID + pin- of pukcode

Een adreswijziging is gratis.

Je kan je adres enkel wijzigen, als je ook effectief op het nieuwe adres woont.

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Vreemdelingen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen