Referentieadres

Sommige mensen hebben geen officiële verblijfplaats in België, zoals mensen die op een schip wonen, rondtrekkende woonwagenbewoners of daklozen. Zij kunnen ingeschreven worden op een referentieadres. Op die manier zijn zij bereikbaar voor officiële instanties.

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.

In principe neem je een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

 

Je identiteitskaart

Afhankelijk van de categorie een bewijsstuk:

 • mobiele woning: inschrijvingsbewijs caravan, standplaatsvergunning, vaarvergunning, boorddocumenten boot, bewijzen dat je rondtrekt
 • buitenland: attest school of werkgever
 • militairen: attest Ministerie van Landsverdediging
 • diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
 • ontwikkelingssamenwerkers: attest hulporganisatie
 • gebrek bestaansmiddelen: attest OCMW

Een inschrijving op een referentieadres is gratis.

Wie kan er ingeschreven worden op een referentieadres? 

Maximaal 1 jaar voor personen die om beroepsredenen geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben, met uitzondering voor:

 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
 • militairen en burgerpersoneel, gedetacheerd naar het buitenland en hun gezin
 • politiepersoneel, gedetacheerd naar buitenland ter begeleiding van militair of burgerpersoneel of ter vervulling van een specifieke opdracht
 • dienstplichtigen en gewetensbezwaarden
 • ontwikkelingshelpers in het buitenland en hun gezin
 • personen die in een mobiele woning verblijven en rondtrekken in het binnenland (bijvoorbeeld schepen of woonwagens - geen stacaravans)
 • personen die dakloos zijn en onvoldoende bestaansmiddelen hebben
 • gedetineerden zonder verblijfplaats of ooit ingeschreven in het bevolkingsregister van Sint-Niklaas, op voorwaarde dat je opgesloten was in het binnenland

Mensen zonder verblijfsrecht kunnen geen referentieadres krijgen.

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen