Tijdelijke afwezigheid

Je bent ‘tijdelijk afwezig’ wanneer je langer dan 3 maanden niet op je hoofdverblijfplaats verblijft. Je hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd en je blijft ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente.

Waarom aanvragen?

Je moet je tijdelijke afwezigheid aangeven bij Burgerzaken. Breng de nodige bewijsstukken mee. Om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden, is de mogelijkheid voorzien om aangifte te doen van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan 3 maanden.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. Je kunt de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar. Na die periode kan de gemeente aannemen dat je niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval word je afgevoerd uit het bevolkingsregister.

Wanneer je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op je hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van je tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover je huidige woonplaats niet gekend is.

Tijdelijke afwezigheid kan onder andere voorkomen bij:

  • Mensen die tijdelijk in een ziekenhuis of rusthuis verblijven
  • Beroepsmilitairen
  • Studenten
  • Gedetineerden
  • Diplomaten
  • Mensen die voor studiereizen, zakenreizen, gezondheidsreizen, om beroepsredenen of voor een toeristische vakantie maximaal 1 jaar afwezig zijn uit de gemeente waar ze zijn ingeschreven.

* Je identiteitskaart

* De nodige bewijsstukken 

Een tijdelijke afwezigheid melden is gratis.

Burgerzaken

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen