Aanpak van polarisatie en extremisme in Sint-Niklaas

Social media sharing
Campagnebeeld polarisatie

Sint-Niklaas wil een veilige stad zijn, waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Polarisatie en extremisme passen daar niet in. Daarom wil het stadsbestuur signalen van polarisering en extremisme tijdig in beeld brengen en preventief aanpakken. Op deze webpagina vind je een overzicht van de acties die wij daarvoor opzetten.

Wat is radicalisering?

Er is niets mis met kritisch kijken naar maatschappelijke situaties en systemen, gangbare normen en waarden in vraag stellen en eventueel streven naar politieke en/of sociale veranderingen.

Een probleem stelt zich als geweld wordt aanvaard en goedgekeurd in de naam van een ‘hoger doel’, dat verschillende vormen kan aannemen: religieus, politiek, ideologisch … We spreken dan van polarisatie en extremisme.

Radicalisering is een individueel proces, waarbij een persoon zich meer en meer verwijdert van de maatschappij. Wanneer tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden spreken we van polarisering. De groepen komen tegenover elkaar te staan, wat kan leiden tot conflicten.

Situatie in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas is radicalisering geen alarmerend probleem. Dat betekent echter niet dat we er geen aandacht aan moeten besteden. In elke stad kunnen spanningen ontstaan en kunnen personen en groepen radicaliseren.

Samen met verschillende partners wil het stadsbestuur polarisatie en radicalisering in de Sint-Niklase samenleving tegengaan en mogelijk ideologisch gedreven gewelddadig gedrag bestrijden. Onze aanpak daarvoor werd uitgeschreven in een actieplan.

De initiatieven rond deze preventieve en proactieve aanpak worden hieronder verder toegelicht.

Maak je je zorgen over een vriend, familielid, leerling of client? Je kan altijd (anoniem) contact opnemen met deskundige extremisme en polarisering. Er wordt steeds zorgvuldig en discreet omgegaan met alle vragen.

Lokaal actieplan preventie van extremisme en polarisering

De lokale overheid speelt een cruciale rol in de aanpak van maatschappelijk spanningen die onrust en polarisering teweeg brengen. Daarom is het belangrijk dat de stad actie onderneemt om extremisme en polarisering aan te pakken, nog vóór deze voor sociale onrust zorgen in de stad. Dit is een thema dat maatwerk en samenwerking vraagt, aangepast aan de specifieke lokale context. Daarnaast kan het thema in alle beleidsdomeinen aan bod komen en is samenwerking hierin cruciaal. Daarom is er een actieplan ‘preventie van extremisme en polarisering’ opgemaakt. Dit actieplan omvat zowel een preventieve als een curatieve aanpak van alle vormen van extremisme en polarisering.

Dit plan werd goedgekeurd in de zitting van 21 februari 2022 en is zowel een herziening als een uitbreiding van het actieplan ‘verbindend werken ter preventie van radicalisering’ dat werd goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen op 8 mei 2017.

 

Contact

Dienst Regie Welzijn

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen