Buurtinformatienetwerk (BIN)

Social media sharing

Een BIN is een samenwerking tussen inwoners of bedrijven/handelszaken, de Lokale Politie Sint-Niklaas en het stadsbestuur van Sint-Niklaas.  De term Buurtinformatienetwerk voor burgers wordt afgekort als BIN en dat voor bedrijven/handelszaken als BIN-Z.

BIN-logo

Binnen het grondgebied van de politiezone Sint-Niklaas zijn er 4 BIN’s (burgers) en 1 BIN-Z (bedrijven) actief.

Concreet bestaat een BIN uit een groep burgers wonende in meerdere straten en een aantal bufferstraten binnen een afgebakend gebied. Indien in één van deze straten feiten plaatsvinden waarbij het waarschuwen van de burgers nuttig kan zijn, dan kan de alarmeringsprocedure opgestart worden. De alarmering is enkel bedoeld om mensen alert te maken en niet om ze op patrouille te sturen. Met een BIN wordt de sociale controle aangescherpt en het veiligheidsgevoel onder inwoners vergroot.  

Aan het hoofd van een BIN staat steeds een coördinator en een mandataris van de lokale politie. Binnen Lokale Politie Sint-Niklaas is 1ste hoofdinspecteur Ives De Rycke het aanspreekpunt.

BIN’S in Sint-Niklaas

BIN Belsele-Populier
Coördinator: Vera Van de Voorde (binpopulier@gmail.com)

BIN De Ster
Coördinator: Gerry Heyndrickx (bindester@gmail.com)

BIN Patershoek
Coördinator: Karel Buys (binpatershoek@gmail.com)

BIN Charlotte
Coördinator: Sandra Thijs (bin.charlotte.9100@gmail.com)

BIN-Z Bepasin
Coördinator: Vanessa Coppens (info@bepasin.be)

Onderaan deze webpagina vind je een lijst met straten die tot een bepaalde BIN(-Z) behoren.

Aansluiten bij een BIN

Als je wil aansluiten bij het BIN dat werkzaam is in de straat waar je woont, dan kan je je melden bij de coördinator van het BIN.  Hij of zij zal jou de nodige informatie geven.
Een aansluiting bij een BIN kost 5€ per jaar.  Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het alarmeringssysteem en de algemene werkingskosten.
Indien in je buurt nog geen BIN actief is en je interesse hebt om er zelf één op te starten dan kan je de nodige  informatie terugvinden op de website van besafe. Wil je na het lezen van de uitleg doorzetten met de opstart dan neem je contact op met de lokale politie Sint-Niklaas via mail (pz.stniklaas.diefstalpreventie@police.belgium.eu).

Concrete werking

Indien bepaalde feiten zich voordien binnen een omschreven BIN-gebied, dan zal Lokale Politie Sint-Niklaas evalueren of het BIN(-Z) dient gealarmeerd te worden. Bij deze evaluatie wordt bekeken of er voldoende elementen aanwezig zijn om het BIN te informeren. In positief geval zal het BIN of BIN-Z geactiveerd worden via Be-Alert.
Een BIN kan ook achteraf geïnformeerd of bevraagd worden indien :
•    Er op het ogenblik van de feiten niet voldoende elementen waren om een opstart te doen.
•    Er feiten hebben plaatsgevonden die pas achteraf werden vastgesteld (bijv. inbraak binnen een redelijk afgebakende tijdsperiode).
•    Het feit niet in de nomenclatuur is vervat en men toch informatie wenst op te vragen (bijv. brandstichting).
•    Om preventieve boodschappen te verspreiden (bijv. preventietips tegen inbraak, cybercrime, fietsdiefstal, …).

Deze bevraging dient steeds te gebeuren door de gemandateerde politiebeambte via de BIN-coördinator die dit verder verspreidt naar de leden via mail.
Na de activering van een BIN zal door de gemandateerde feedback gegeven worden aan de coördinator van het geactiveerde BIN.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen