Noodnummers

Social media sharing

Verlies geen tijd in een noodgeval. Bewaar deze nummers in het geheugen van je huistelefoon en gsm.

Ambulance/brandweer

  • Telefoon: 112 

Anonieme Alcoholisten

Antigifcentrum

Apotheek van wacht

24 uur per dag, 7 dagen per week

Awel (kinder- en jongerentelefoon)

Brandwondencentrum Gent

Card Stop

Child Focus

De Druglijn

Doc Stop

Dringende politiehulp

  • Telefoon: 101

Huisartsenwachtpost

Vanaf vrijdag 19 uur tot en met maandagochtend 8 uur. De avond voorafgaand aan een feestdag vanaf 19 uur, de feestdag zelf tot 's anderendaags 8 uur.

Informatie Vlaanderen

Meldpunt voor geweld

Stichting brandwonden

Tele-onthaal

Zelfmoordpreventie

24 uur per dag, 7 dagen per week

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen