Dienstverlening

Onze politiezone werkt aan een veilig Sint-Niklaas. Door preventief op te treden. Door te bemiddelen bij krakeel onder buren. Door veel met de mensen te praten en de ogen de kost te geven. Desnoods ook door op te treden. Politiemensen mogen immers dwang gebruiken - in nauw omschreven situaties. Maar veiligheid is niet iets wat we alleen kunnen klaarspelen. We doen daarvoor ook beroep op elke burger. Op jou. De lokale politie is verantwoordelijk voor de eerstelijnspolitiezorg en staat daarom het dichtst bij jou, de burger. Wij horen de zogeheten ‘gemeenschapsgerichte basispolitiezorg’ te leveren. Da’s een mond vol, maar het betekent ook heel wat. Onze zeven kerntaken zijn: interventie, onthaal, wijkwerking, verkeer, recherche, openbare orde en slachtofferbejegening. 
 
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen