Camera-toezicht

Social media sharing

Met cameratoezicht wil Lokale Politie Sint-Niklaas de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.

Vast cameratoezicht

De Lokale Politie Sint-Niklaas maakt gebruikt van een aantal (permanente) vaste camera’s in de publieke ruimte. Er hangen camera’s op verschillende plaatsen in het stadscentrum (o.a. Grote Markt, Hendrik Heymanplein, Stationsstraat, Stationsplein, Zwijgershoek, Noordlaan, Sint-Nicolaasplein, Parklaan, …).

ANPR

Ook maakt de Lokale Politie Sint-Niklaas sinds begin 2019 gebruik van ANPR-camera’s. Dit zijn camera’s die automatisch de nummerplaten van alle passerende voertuigen registreren. Hierdoor kan men in het raam van lopende onderzoeken snel zien of een bepaald voertuig langs die weg het grondgebied is binnengekomen of heeft verlaten.

Tijdens evenementen

De Lokale Politie Sint-Niklaas maakt tijdens grote evenementen (zoals de Vredefeesten) soms gebruik van een aantal tijdelijke bijkomende camera’s. Deze camera’s worden steeds voor de duur van het evenement geïnstalleerd (bijv. in het Romain De Vidtspark). De camera’s maken dan 24 uur op 24 uur beelden gedurende het ganse evenement. Een speciaal team van politiemedewerkers bekijkt voortdurend deze live-beelden vanuit de commandopost.

Pakkans stijgt

Met cameratoezicht wil Lokale Politie Sint-Niklaas de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.

  • Met behulp van deze camera's zoekt de politie verdachte situaties of kan ze alert reageren op misdrijven. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op terrein direct aan te sturen richting snellere en adequatere interventies.
  • Bij evenementen of op andere drukke momenten laat het toe om de verkeersstroom in kaart te brengen en indien nodig de ploegen op het terrein aan te sturen om het verkeer om te leiden.
  • Door het inzetten van camera’s kan de politie daders sneller lokaliseren en ook oppakken. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen en de pakkans vergroot. Camerabeelden leveren tevens bewijsmateriaal. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering.
  • Cameratoezicht werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

In alle discretie

Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures. Deze personen hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.

Waarschuwingsborden

Aan alle toegangswegen tot het grondgebied staan waarschuwingsborden om aan te geven dat er camerabewaking is. 

Respect voor je privacy

Het politioneel cameragebruik werd uit het toepassingsgebied van de Camerawet gehaald. De regels omtrent de plaatsing en het gebruik ervan worden sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld door de Wet op het Politieambt.

Bovendien stelt deze wetgeving dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de privacycommissie) niet (meer) bevoegd is voor dit politioneel cameragebruik, maar wel een specifiek overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de Politionele Informatie (het zogenaamde C.O.C.).

Toegang tot beelden?

De wet inzake de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat iedere persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rechtzetting of het wissen van de persoonsgegevens. Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het ‘contactformulier’ op onze website.

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan ingewilligd worden immers steeds afwegen of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt en of de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing van strafrechtelijke feiten. 

Vragen?

Indien je algemene vragen hebt over het cameratoezicht van politie en zijn doeleinden, kan je ditzelfde contactformulier invullen. 

Aangiftesysteem voor eigen camerabewaking

Gebruik je een eigen camerabewakingssysteem aan de ingang van je woning, handelszaak of industriële site? Sinds 25 mei 2018 moet je rekening houden met de nieuwe camerawet. Die bepaalt dat je het gebruik van deze camera's voortaan moet meedelen aan de politiediensten via www.aangiftecamera.be

Voor meer info kun je terecht op de website Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen