Social media sharing

Slachtofferbejegening

De politie verleent, als dat nodig is, de eerste opvang van slachtoffers en getuigen. Dat gebeurt in veel gevallen al op de plaats van het ongeval of misdrijf zelf. Bij zware crisissituaties, zoals bij een zwaar of dodelijk verkeersongeval of bij een overlijden, komt één van onze slachtofferbejegenaars ondersteuning geven. Dat zijn politie-ambtenaren met een speciale opleiding. Ze helpen je onmiddellijk na het voorval, maar komen daarna ook langs bij jou thuis. Zij bieden de slachtoffers een eerste opvang en trachten hen emotioneel en praktisch bij te staan. Indien nodig wordt er doorverwezen naar meer gespecialiseerde diensten in verband met slachtofferopvang.
 
Slachtofferbejegening

“Getuige zijn van een verkeersongeval, oog in oog komen te staan met een inbreker, of slachtoffer zijn van een handtasdiefstal: het zijn allemaal voorbeelden van schokkende gebeurtenissen die een overweldigende indruk kunnen nalaten. Hoe erg die schok aankomt, is voor iedereen verschillend. Met ons netwerk van slachtofferbejegenaars geven wij praktische informatie, bieden wij een luisterend oor en ondersteunen wij slachtoffers bij hun gevoelens, waardoor zij op dat ogenblik overspoeld worden.”

Kathleen, inspecteur afdeling tweedelijnspolitiehulp en slachtofferbejegenaar

Zedeninspecteurs

Ons team zedeninspecteurs staat alle slachtoffers van seksuele delicten bij bij hun eerste aangifte van het misdrijf.  Seksueel geweld gebeurt nog te vaak, terwijl niet ieder slachtoffer ermee naar de politie stapt. Alle slachtoffers van seksueel geweld verdienen echter gespecialiseerde opvang. De zedeninspecteurs van Lokale Politie Sint-Niklaas zijn opgeleid om deze slachtoffers van seksueel geweld professioneel op te vangen.

Seksueel geweld is elke seksuele daad die tegen iemands wil wordt uitgevoerd, door eender welke persoon, ongeacht zijn of haar relatie tot het slachtoffer. Slachtoffers van seksueel geweld zijn zowel vrouwelijk als mannelijk.

Als de feiten net gebeurd zijn, kunnen nog sporen van het misdrijf aanwezig zijn. De slachtoffers van acuut seksueel geweld (tot 7 dagen na de feiten) worden onmiddellijk doorverwezen naar het Zorgcentrum na Seksueel geweld in Gent, waar ze worden opgevangen door zedeninspecteurs van verschillende politiezones die in een beurtrolsysteem werken. Als de sporen snel onderzocht kunnen worden, is de kans groter dat de dader snel wordt opgepakt.

Niet alle slachtoffers van seksueel geweld hebben de reflex of de kracht om onmiddellijk naar de politie te stappen. Soms duurt het een hele tijd vooraleer slachtoffers die stap durven zetten, maar zelfs dan is het enorm belangrijk om aangifte te doen. Om deze slachtoffers zo goed mogelijk op te vangen en de opvang zo professioneel mogelijk te laten verlopen, heeft de Lokale Politie Sint-Niklaas ook intern een systeem uitgewerkt zodat iedereen die aangifte doet, wordt opgevangen door een gespecialiseerde zedeninspecteur.

Slachtoffers kunnen voor deze aangiftes een afspraak maken via de Sint-Niklase Blauwe Lijn  03 760 65 00, of aan de balie van het Politiehuis.  Als een slachtoffer zich aanmeldt en er is op dat moment geen zedeninspecteur aanwezig, dan wordt er in overleg zo snel als mogelijk een afspraak vastgelegd.

Quote seksueel geweld

''Het is van cruciaal belang dat de politie zo snel mogelijk na de feiten wordt ingelicht. Doordat de politie goede vaststellingen van het seksueel geweld kan doen, verhoogt dit de kans op het identificeren van de dader en de veroordeling. Hierdoor wordt het slachtoffer effectief erkend als slachtoffer, wat belangrijk is voor de uiteindelijke verwerking. Ook al hebben de feiten jaren geleden plaats gevonden, het is voor het slachtoffer zeer belangrijk om als slachtoffer erkend en benoemd  te worden.''

Mark Van Poucke, 1ste hoofdinspecteur en zedeninspecteur

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen