Social media sharing

Slachtofferbejegening

De politie verleent, als dat nodig is, de eerste opvang van slachtoffers en getuigen. Dat gebeurt in veel gevallen al op de plaats van het ongeval of misdrijf zelf. Bij zware crisissituaties, zoals bij een zwaar of dodelijk verkeersongeval of bij een overlijden, komt één van onze slachtofferbejegenaars ondersteuning geven. Dat zijn politie-ambtenaren met een speciale opleiding. Ze helpen je onmiddellijk na het voorval, maar komen daarna ook langs bij jou thuis. Zij bieden de slachtoffers een eerste opvang en trachten hen emotioneel en praktisch bij te staan. Indien nodig wordt er doorverwezen naar meer gespecialiseerde diensten in verband met slachtofferopvang.
 
Slachtofferbejegening
“Getuige zijn van een verkeersongeval, oog in oog komen te staan met een inbreker, of slachtoffer zijn van een handtasdiefstal: het zijn allemaal voorbeelden van schokkende gebeurtenissen die een overweldigende indruk kunnen nalaten. Hoe erg die schok aankomt, is voor iedereen verschillend. Met ons netwerk van slachtofferbejegenaars geven wij praktische informatie, bieden wij een luisterend oor en ondersteunen wij slachtoffers bij hun gevoelens, waardoor zij op dat ogenblik overspoeld worden.”
Kathleen, inspecteur afdeling tweedelijnspolitiehulp en slachtofferbejegenaar
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen