Algemeen politiereglement

Social media sharing

Het algemeen politiereglement beschrijft wat mag en niet mag op het openbaar domein in Sint-Niklaas.

De stad heeft een aantal regels opgesteld die ervoor moeten zorgen dat inwoners en bezoekers op een aangename manier samenleven in de stad. Die regels zijn gebundeld in het algemeen politiereglement. Het gaat onder meer over huisvuil, het openbaar domein innemen, publiciteit op het openbaar domein, huisnummering …

Met dit reglement wil de stad allerlei vormen van openbare overlast tegengaan, zoals vervuiling, verloedering en lawaai.

Niet alleen de politie kan overtredingen op de codex vaststellen. Ook de stad mag zogenaamde GAS-pv’s (Gemeentelijke Administratieve Sancties) opstellen. De gemeentelijke GAS-ambtenaren kregen een speciale opleiding. Ze hebben een pasje om zich kenbaar te maken. Soms dragen ze een uniform.

Boete of gemeenschapsdienst

De maximumboete bedraagt nu 350 EUR voor volwassenen en 175 EUR voor minderjarigen. Jongeren riskeren een sanctie vanaf 16 jaar. Er is de mogelijkheid om gemeenschapsdienst te doen (max. 30 uur voor meerderjarigen, max. 15 uur voor minderjarigen) en ouders van minderjarige overtreders kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek.

Werkdruk gerecht verlagen

Inbreuken op het algemeen politiereglement werden in het verleden nauwelijks vervolgd door het parket, maar zorgden wel voor veel frustratie bij de inwoners van de stad. Sinds de toepassing van het GAS-beleid zijn bepaalde vormen van overlast fors gedaald of bijna verdwenen. Toch duiken er regelmatig nieuwe overlastproblemen op waar de stad een antwoord op moet bieden. De stad merkt ook dat overlast zich verplaatst. Daarom werkt ze maatregelen en projecten uit op maat van bepaalde wijken of buurten.

De stad mag zelf GAS-boetes innen. Zo worden het parket en de rechtbanken ontlast. Andere sancties zijn schorsing en intrekking van gemeentelijke toelatingen en tijdelijke of definitieve sluiting van instellingen.

Iedere overtreding op de politiecodex is strafbaar.

Opgepast: de regels uit het Sint-Niklase politiereglement zijn van toepassing op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. Als je niet in Sint-Niklaas woont, kunnen deze dus verschillen van de regels die van toepassing zijn in jouw woonplaats.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen