Bestuur

Social media sharing

Zonale Veiligheidsraad

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief. Dit is een systhematisch overleg tussen de burgemeester (bestuurlijke overheid), de procureur des konings (gerechtelijke overheid), de korpschef van de lokale politiezone en de directeur-coördinator (dirCo) van de federale politie.

In de zonale Veiligheidsraad - en op basis van allerlei onderzoeksgegevens zoals een bevolkingsbevraging - bepalen de burgemeester, de procureur des Konings en vertegenwoordigers van de federale politie samen met de korpschef waar de meeste aandacht naartoe moet gaan.

De taken van de zonale veiligheidsraad zijn:

  •  Voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan;
  •  Coördineren van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
  •  Toezicht op de uitvoering en evaluatie van het zonaal veiligheidsplan;
  •  Bespreken van de actieplannen.

Burgemeester

Politiezone Sint-Niklaas is een ééngemeentezone. In een ééngemeentezone vallen de grenzen van de politiezone samen met het grondgebied van de stad of gemeente. In een ééngemeentezone zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de organisatie en het beheer van de lokale politie. Voor de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke politie (handhaving openbare orde, naleving politieverordeningen, voorkoming misdrijven en bescherming van personen en goederen) staat de lokale politie onder het gezag van de burgemeester. In Sint-Niklaas is Lieven Dehandschutter (N-VA) burgemeester.

Korpschef

Korpschef Gwen Merckx leidt de politiezone Sint-Niklaas.

Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald, de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Zij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps.

Het politiebeleid wordt via een zonaal veiligheidsplan gestuurd vanuit de zonale veiligheidsraad.  Zowel de burgemeester als de korpschef maken hiervan deel uit.

Zonaal Veiligheidsraad

v.l.n.r.: Femke Van Damme (zonemagistraat), Johan Sabbe (procureur des Konings Oost-Vlaanderen), Bart Van Den Branden (afdelingsprocureur Dendermonde),  Gwen Merckx (korpschef), Luc Cap (gerechtelijk directeur federale politie Oost-Vlaanderen), Lieven Dehandschutter (burgemeester), Rudi Vervaet (directeur-coördinator federale politie Oost-Vlaanderen)

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen