Missie, visie & waarden

Social media sharing

Onze missie: ‘Samen werken aan veiligheid’

Je ‘veilig’ voelen, is een belangrijke basisbehoefte. Tegelijkertijd is het een gedeelde verantwoordelijkheid. Om een veiligheidsgevoel te garanderen, is soms de hulp en tussenkomst van de politie nodig.

Als lokale politiezone Sint-Niklaas maken we werk van een gemeenschapsgerichte basispolitiezorg met volgende doelen:

 • een optimale veiligheidsbeleving
 • een hoge klantentevredenheid over onze dienstverlening
 • een maximaal vertrouwen in de politie

Dit alles vanuit een positieve ingesteldheid én in een open dialoog met een netwerk van partners, waaronder inwoners, verenigingen, openbare en private instellingen.

Visie

Als korps willen we innovatief en toonaangevend zijn én voortdurend mee-evolueren met de snel wisselende maatschappelijke tendensen.

We streven naar:

 • Meer blauw: voldoende zichtbaar, aanspreekbaar en beschikbaar zijn.
 • Blauw beter: we plaatsen ‘de mens’ centraal en werken probleem-, resultaat- en klantgericht. Via een sterke lokale verbondenheid spelen we in op de veiligheidsbehoeften en -vragen van onze inwoners. Hierbij streven we naar een evenwicht tussen efficiëntie enerzijds en het leveren van dienstverlening op (mensen)maat anderzijds. Lokale politie Sint-Niklaas kent een vlakke bedrijfsstructuur en een dynamische cultuur die resulteert in een snelle manier van communiceren en een efficiënte besluitvorming.
 • Beter blauw: door gepassioneerde medewerkers met een grote professionele betrokkenheid en professionele trots aan te trekken, creëren we een positieve en familiale werkomgeving die maximale ontplooiing van ieders talenten stimuleert. We investeren met plezier in het vakmanschap van onze medewerkers en coachen hen hierin.

Waarden

Naast onze optimale dienstverlening, zijn dit de grootste troeven waarop we volop inzetten binnen ons korps:

 • Kwaliteit: op een efficiënte manier ‘volledig werk’ afleveren, getoetst aan de noden van onze afnemers.
 • Integriteit: het scheppen van een vertrouwensrelatie via wederzijds respect en transparantie: ‘we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen’.
 • Dienstverlenend werken: op empathische wijze werken aan een maximale service op vlak van bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteitszorg.
 • Teamwork: maximaal ‘samen-werken’ met alle mogelijke partners om via een open dialoog te komen tot een kwaliteitsvolle dienstverlening: ‘samen zijn we sterker’.
 • Respect voor diversiteit: gelijkwaardig en correct omgaan met elk individu of groep: ‘we zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig’.
Missie, visie, waarden
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen