Slachtofferhulp

Social media sharing

Onverwachte emotionele noodsituaties horen nu eenmaal bij het leven. Gelukkig kunnen we die meestal zelf of met de hulp van onze huisgenoten oplossen. Vaak zijn er ook familieleden, vrienden en buren die een handje helpen of met troost en goede raad bijspringen. Maar een zeldzame keer werkt dat allemaal niet. Je hebt geen familie, of wat vaker voorkomt, je durft er met anderen niet over praten. En dan is hulp nodig hebben echt geen schande. Integendeel, het is een burgerrecht, net zoals het recht op dringende medische hulp. Je zou kunnen zeggen dat crisisinterventie een soort 'Eerste Hulp bij Emotionele Ongevallen' is. Snelle hulp voorkomt dat problemen verzieken en er later langduriger hulp nodig is.

Indien je in een crisissituatie onmiddellijk hulp nodig hebt, kunnen de slachtofferbejegenaars van de Lokale Politie Sint-Niklaas je misschien helpen. Een slachtofferbejegenaar lost niet in jouw plaats het probleem terstond op. Wat er wel kan, is samen met jou bekijken wat er moet gebeuren en wie of wat jou daarbij kan helpen. Ons team jeugd en gezin die de slachtofferbejegening coördineert, kan je bereiken via de Sint-Niklase Blauwe Lijn: 03 760 65 00.

Meer info over waar bij wie je met je vragen en problemen in alle vertrouwen terecht kan, vind je op de website van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW).  Wanneer je beroep doet op het CAW, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Simpelweg 'tussen de mensen zijn' in een inloopcentrum, of informatie en advies geven. Maar ook langere begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp is mogelijk wanneer de nood hoog is. 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen