ESF-projecten

Het OCMW ontwikkelt en coördineert projecten en voortrajecten voor de activering van kwetsbare doelgroepen met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.
Logobanner ESF

 

Het OCMW Sint-Niklaas is promotor van de oproep 360 van het Europees Sociaal Fonds (ESF) om armoede te bestrijden en te voorkomen. Samen met de partners samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en Groep Intro bieden we een voortraject ‘sleutel naar werk of opleiding’ aan voor moeders in generatiearmoede. Over de twee projectjaren heen (2016-2018) nemen zij op vrijwillige basis deel aan vormingsactiviteiten en worden individueel begeleid naar een activeringstraject dat haalbaar is en op maat van elke moeder. Dit kan onder de vorm van een job , een opleiding of een dagbesteding zijn.

Het voortraject biedt voldoende ruimte om in te zetten op het vergroten van hun netwerk en zet sterk in op het opbouwen van zelfwaardering, het zich goed voelen in zijn vel, talenten ontdekken en zelf actief keuzes maken.

Het voortraject wordt ondersteund door een stuurgroep waarin lokale  partners, namelijk het CAW, de Springplank-Welzijnsschakels, de VDAB en stad Sint-Niklaas mee richting geven aan het voortraject.

De bijdrage vanuit het ESF bedraagt 78.006,51 EUR.

De deelneemsters maakten een kookboek met recepten 'Een boekje om van te smullen' van de gerechten die zij tijdens de kookactiviteiten samen klaarmaakten: bekijk hier het kookboek .

ESF Kookboek met recepten van de moedergroep sleutel naar werk of opleiding

Het OCMW organiseert als promotor samen met de partner VDAB intensieve voortrajecten voor een 50-tal kwetsbare laaggeschoolde of ongekwalificeerde jongeren (18-26 jaar) die er doorgaans niet in slagen om aansluiting te vinden bij het bestaande dienstverleningsaanbod van dienstverlening en tenders bij VDAB of tewerkstellingstrajecten bij het OCMW. Het idee voor de ontwikkeling van deze voortrajecten is ontstaan vanuit een werkgroep van de convenant VDAB – OCMW en stad Sint-Niklaas.

De beide partners zullen op een zeer laagdrempelige en aanklampende manier voorzien in de toeleiding van de jongeren.

Sleutelelementen binnen dit traject zijn:

  • aanbieden van een intensieve en duidelijke weekstructuur
  • maximaal inzetten op succesverhalen
  • de ruimte die aan jongeren wordt gegeven om te mogen falen
  • inspelen op de leefwereld van de jongeren
  • connectie maken met plekken waar VDAB en OCMW-dienstverlening wordt geboden
  • werken in een privébedrijf onder begeleiding van de OOC-instructeur en de triowerking trajectbegeleider OCMW, trajectbegeleider VDAB en instructeur OOC

Daarnaast zijn een aantal triggers ingebouwd om jongeren te motiveren om het project tot een goed einde te brengen, zoals een financiële tussenkomst in het behalen van het rijbewijs en een opleiding heftruck.

De bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) bedraagt 108.848,77 EUR.

De bijdrage vanuit het Vlaams CofinancieringsFonds (VCF) bedraagt 108.848,77 EUR.

Met het project Talent.com spelen we in op een vacuüm dat ontstaan is door de nieuwe regelgeving Tijdelijke Werkervaring (TWE) voor kwetsbare leefloongerechtigde volwassenen (+26 jaar) voor wie een tijdelijke werkervaring (nog) niet passend is.

Het project richt zich tot die mensen die niet klaar worden geacht om in te stappen in een TWE, maar voor wie een TWE wel mogelijk een toekomstperspectief kan zijn, mits een competentieversterkend en oriënterend voortraject.

Deze trajecten worden aangeboden aan leefloon- en bijstandsgerechtigden. Een begeleiding duurt maximaal 6 maanden en eindigt met een warme overdracht naar andere vormen van activering of maatschappelijke dienstverlening.

In dit verhaal vertrekken we vanuit ‘het doen’ als gekozen methodiek. Vanuit observatie, oriëntatie en arbeidsmatige activiteiten op de werkvloer brengen we individuele mogelijkheden en randvoorwaarden in kaart en koppelen we begeleidingsacties.

Deelnemers aan het project ontvangen een financiële stimulans van 1,25 EUR per uur.

De bijdrage vanuit het ESF bedraagt 144.323,99 EUR.

De bijdrage vanuit het VCF bedraagt 144.323,99 EUR.

Het OCMW van Sint-Niklaas verbindt zich ertoe werkervaring aan te bieden aan jongeren uit het deeltijds onderwijs via een brugproject. Hiervoor werken we samen met de twee centra voor deeltijds onderwijs in Sint-Niklaas: het Centrum Deeltijds Onderwijs Newton en het Centrum Leren en Werken VTS.

Een brugproject situeert zich tussen het voortraject (attitudes aanleren in klasgroep) en een reguliere tewerkstelling. Het accent ligt op het bijbrengen van arbeidsattitudes en -vaardigheden. Het OCMW biedt werkervaring aan gedurende maximum 800 uur (ongeveer tien maanden) met als korte termijn doelen de jongeren algemene (arbeids)attitudes te laten verwerven (stiptheid, nauwkeurigheid, teamgeest, arbeidstempo, hygiëne, zelfstandigheid … ). Het uiteindelijke doel op lange termijn is de participatie aan de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen. Dit houdt in dat de jongeren naast het schoolgaan twintig uur in de week actief op de werkvloer meewerken. Binnen de brugwerking zijn er drie brugcoaches actief. Zij zijn de brugfiguur tussen de jongere, zijn/haar ouders, de school en de werkvloer. Zij staan in voor het garanderen van begeleiding op maat.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen