Arbeidsreglement, deontologische code & rechtspositieregeling

Social media sharing

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling (RPR) is een besluit van het college of de raad voor maatschappelijk welzijn waarin de rechten en plichten van de medewerkers zijn opgenomen. Wijzigingen aan de rechtspositieregeling worden altijd eerst overlegd met de vakbonden.

Gemeenschappelijk arbeidsreglement voor stad en OCMW

Het arbeidsreglement voor de stad en het OCMW Sint-Niklaas bestaat uit het algemeen reglement en een aantal bijlagen:
bijlage 1: Praktische informatie;
bijlage 2: Deontologische code;
bijlage 3: ICT gedragscode;
bijlage 4: Welzijn op het werk: administratieve informatie;
bijlage 5: Cameratoezicht;
bijlage 6: Reglement kasbeheer;
bijlage 7: Afsprakenkader telewerk.

Contact

Wedden en beheer

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen