Aanpassingspremie voor senioren

Als eigenaar van een woning in Sint-Niklaas, Belsele, Sinaai of Nieuwkerken kan je een premie aanvragen voor het aanpassen van een woning aan de behoeften van een senior.

Premie aanvragen

Je kan een aanpassingspremie voor senioren aanvragen na uitvoering van de werken, binnen de 12 maanden na de factuurdatum. Je kan je aanvraag per post of via e-mail indienen. Kom je graag persoonlijk? Maak een afspraak!

De stedelijke aanpassingspremie voor senioren is een financiële ondersteuning van de stad Sint-Niklaas om aan een woongelegenheid in eigendom van een natuurlijke persoon, specifieke werkzaamheden in woningen en lokalen met een woonfunctie uit te voeren, die beantwoorden aan de fysieke mogelijkheden van senioren.   
 

Meer informatie over de premie vind je in de brochure 'Woonpremies in Sint-Niklaas'.

Ingevulde en ondertekende aanvraagdocumenten en bijlagen.

Het bedrag van de stedelijke premie voor de aanpassing van woningen voor senioren is 80% van het factuurbedrag met een minimum premiebedrag van 100 EUR en een maximum premiebedrag van 600 EUR. Het maximum premiebedrag per woning is 1.800 EUR.

Je komt in aanmerking voor de stedelijke premie duurzaam renoveren indien je voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Het niet geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning is maximum 1.200 EUR.
 • De woning wordt niet te koop aangeboden op het moment van de premieaanvraag.
 • De aanvrager is minstens 65 jaar oud, is gedomicilieerd en heeft de hoofdverblijfplaats in de woning waar de werken worden uitgevoerd.
 • De aanvrager heeft maximaal één woning in volle eigendom of vruchtgebruik.
 • Je hebt niet eerder een aanpassingspremie van een andere overheid ontvangen voor de woning.
 • Je hebt geen stedelijke renovatiepremie ontvangen voor dezelfde werken.
 • Je stemt ermee in dat een afgevaardigde van het stadsbestuur een plaatsbezoek brengt aan de woning.

Welke werken komen in aanmerking?

 • Het aanleggen van een hellend vlak.
 • Het aanbrengen van beugels, steunen, handgrepen.
 • Het aanpassen van sanitaire voorzieningen in de badkamer.
 • Het aanpassen van het toilet.
 • Het aanpassen of voorzien van communicatiemiddelen onroerend door bestemming zoals parlofonie, videofonie, noodoproepsystemen.
 • Het aanbrengen van ongevalpreventieve voorzieningen zijnde detectie van rook en koolstofmonoxide.
 • Het aanpassen van keukenvoorzieningen.
 • Het aanpassen van deuropeningen.
 • Het aanpassen van stopcontacten en schakelaars. 

Zijn er andere werken uitgevoerd specifiek ten behoeve van de beperkte mobiliteit of de handicap van de aanvrager en komen deze werken niet voor in deze opsomming? Dan kan je de aanvraag op gemotiveerd verzoek indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Heb je nog vragen of wil je graag extra informatie? Maak een afspraak!

Wonen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen