Aanleggen van een oprit

Wanneer je  een oprit voor je woning  op het openbaar domein wil aanleggen of aanpassen, dan moet je een toelating vragen bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag kan opgenomen zijn in de bouwvergunning bij een nieuwe woning, maar kan ook apart worden aangevraagd. Een goedkeuring van het stadsbestuur is steeds nodig.

Je kan de oprit op het openbaar domein door stadsdiensten laten uitvoeren of zelf uitvoeren. De aanvraag voor de aanpassing of aanleg van het openbaar domein moet steeds gebeuren bij het omgevingsloket op de tweede verdieping van het stadhuis.

In de aanvraag moet je duidelijk aangegeven:

 • de plaats van de oprit
 • de breedte van de oprit
 • Uiterlijk 15 werkdagen voordat de werken beginnen bezorgt u de dienst openbare werken een planning van de werken en een omschrijving van de werkmethode.
 • De hele werkzone dient vastgelegd te worden in een gedetailleerde plaatsbeschrijving, een kopie hiervan wordt voor aanvang der werken aan de technische dienst bezorgt.
 • De aannemer dient een informatiebord bij de werken te plaatsen met de volgende info:
  • Naam van de firma
  • Telefoonnummer en e-mailadres van de firma
 • De stad ziet af van enige aansprakelijkheid inzake schade aan de bestaande nutsleidingen ingevolge werken die worden uitgevoerd door de eigenaar of zijn aannemer.
 • Alle verdere kosten voortvloeiend ten gevolge van deze werken, o.a. beschadigingen aan het openbaar domein, de straatriolering of nutsleidingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Het openbaar domein wordt na de werken terug in oorspronkelijke staat hersteld.
 • Voorafgaand aan de werken dient een parkeerverbod en signalisatieplan aangevraagd te worden voor de inname van het openbaar domein. U kan dit digitaal aanvragen via het e-loket.

 • De signalisatie dient overeenkomstig het goedgekeurd signalisatieplan van de politie geplaatst te zijn en dit vóór aanvang van de werken.

Patrimonium en landbouw

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen