Overwelven van een straatgracht

Een straatgracht is een gracht die parallel loopt met de openbare weg. Wanneer je een overwelving van een straatgracht wil voor een toegang tot je perceel, dan moet je hiervoor altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

De aanvraag kan opgenomen zijn in de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe woning, maar kan ook apart ingediend worden via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid (https://www.omgevingsloket.be). Ook de beslissing verloopt digitaal.

Het omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, heb je dus een eID-kaartlezer, itsme of een token nodig. Extra software is niet nodig.

In de aanvraag moet je duidelijk (op plan) aangegeven:

  • de plaats van de overwelving
  • de breedte van de overwelving
  • de reden voor de overwelving
Is generated

De Watergroep plaatst overwelvingen

Het is verboden dat je zelf een overwelving plaatst. In Sint-Niklaas plaatst De Watergroep altijd de overwelvingen.

Je kan een overwelving aanvragen bij De Watergroep, via https://www.riopact.be, info@riopact.be of 02 238 96 99.

Het is verboden om een straatgracht (deels) te dempen of te beschoeien met materialen die de infiltratie van water kunnen tegenwerken.

Is generated

We kunnen enkel een vergunning afleveren als de overwelving nodig is voor de toegang naar het perceel, bijvoorbeeld voor een oprit.

De overwelving mag de goede afwatering van de gracht niet hinderen.

We laten slechts 1 overwelving per perceel toe. Op gemotiveerd verzoek kan het college hiervan afwijken.

Een overwelving is maximaal 5 meter breed. Op gemotiveerd verzoek kan het college hiervan afwijken en een overwelving van 7,5 meter breed toestaan. In landbouwgebied kan het college een overwelving van 10 meter breed toestaan, als je kan aantonen dat dit nodig is voor de toegang met landbouwmachines.

Is generated
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen