Overwelven van een straatgracht

Een straatgracht is een gracht die parallel loopt met de openbare weg. Wanneer je een overwelving van een straatgracht wil voor een toegang tot je perceel, dan moet je een toelating vragen bij het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag kan opgenomen zijn in de bouwvergunning bij een nieuwe woning.

Je kan de overwelving ook apart aanvragen via een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

In de aanvraag moet je duidelijk aangegeven:

  • de plaats van de overwelving
  • de breedte van de overwelving
  • de reden voor de overwelving

De Watergroep plaatst overwelvingen

Het is verboden dat je zelf een overwelving plaatst. In Sint-Niklaas plaatst De Watergroep altijd  de overwelvingen.

Je kan een overwelving aanvragen bij De Watergroep, via 09 240 91 11 of sdc.waasland@dewatergroep.be.

Het is verboden om een straatgracht (deels) te dempen of te beschoeien met materialen die de infiltratie van water kunnen tegenwerken.

We kunnen enkel een toelating tot overwelving geven als de overwelving nodig is voor de toegang naar het perceel, bijvoorbeeld voor een oprit.

De overwelving mag de goede afwatering van de gracht niet hinderen.

We laten slechts 1 overwelving per perceel toe. Op gemotiveerd verzoek kan het college hiervan afwijken.

Een overwelving is maximaal 5 meter breed. Op gemotiveerd verzoek kan het college hiervan afwijken en een overwelving van 7,5 meter breed toestaan. In landbouwgebied kan het college een overwelving van 10 meter breed toestaan, als je kan aantonen dat dit nodig is voor de toegang met landbouwmachines.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen