Bouwovertreding bij werken zonder vergunning

Social media sharing

Voor veel constructies en andere handelingen op je perceel, moet je eerst een omgevingsvergunning aanvragen én verkrijgen. Als je een omgevingsvergunning hebt verkregen, dan moet je die uiteraard ook naar behoren uitvoeren (zowel het goedgekeurde plan als de opgelegde voorwaarden). De stedelijke bouwtoezichters controleren de uitvoering. 

Als je geen vergunning hebt en toch werken uitvoert waarvoor je verplicht een vergunning moet hebben, dan treden de bouwtoezichters op. In eerste instantie proberen de bouwtoezichters met de betrokken partijen mondelinge afspraken te maken om vrijwillig herstel of regularisatie na te streven. Als je deze mondelinge afspraak niet naleeft, dan schrijven we een aanmaning stedenbouwkundige overtreding uit of, als de werken nog in uitvoering zijn, dan kunnen we opleggen om de werken stil te leggen. Dit kan tegelijk het startsein betekenen voor de opmaak van een dossier met mogelijk een gerechtelijke procedure tot gevolg, tenzij je in deze fase vrijwillig herstelt of regulariseert. Dan wordt de procedure stopgezet.

Werd er bij jou een bouwovertreding vastgesteld of kreeg je een aanmaningsbrief? Maak dan een afspraak met omgevingsambtenaren. 

Je kan ook contact opnemen via vergunnen@sint-niklaas.be of telefonisch op het nummer 03 778 32 10.

Bouwovertreding melden

Als je een vermoedelijke bouwovertreding wil melden of aan wil klagen, dan kan je dit doen bij het stadsbestuur. Dat kan gaan over het aanklagen van onvergunde bouwwerken of andere vergunningsplichtige activiteiten, zoals grondwerken, kappen van bomen of het plaatsen van een constructie.

Als je een melding doet, wordt die onderzocht door onze bouwtoezichter en wordt er eventueel een proces-verbaal opgesteld. Deze melding blijft anoniem.

Wil je een bouwovertreding melden? Maak dan een afspraak.

Contact

Vergunnen stedenbouw en milieu

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen