Premie groendak

Groendaken hebben tal van voordelen. Ze dragen onder meer bij tot waterbeheersing, lucht- en waterzuivering, vooral in stedelijk gebied. Ze werken ook geluidsdempend, vormen een uitstekende isolatie en dragen bij tot een groenere woonomgeving.

Premie aanvragen

Dien je premieaanvraag in voor de start van de werken. Na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen kan je aan de slag.

Je kan je aanvraag digitaal, maar ook per post of via e-mail indienen. Kom je graag persoonlijk?

De stedelijke subsidie voor het aanleggen van een groendak is een financiële ondersteuning van de stad Sint-Niklaas voor het aanleggen van een groendak door natuurlijke personen op een gebouw dat een privaat hoofdgebruik heeft.  

 

Is generated

Premie aanvragen

  • Aanvraagformulier premie groendak
Is generated

Uitbetaling aanvragen

  • Betalingsaanvraag premie groendak
Is generated

De subsidie bedraagt 15 EUR per vierkante meter aangelegd groendak, met een maximum van 60 vierkante
meter. De subsidie wordt beperkt tot de werkelijke kosten inclusief btw.

Je komt in aanmerking voor de premie voor het realiseren van een groendak, indien je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Je bent eigenaar van de woning. Indien je geen eigenaar van de woning bent, moeten de eigenaars het aanvraagformulier mee tekenen.
  • De aanleg van een groendak mag niet verplicht zijn door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.
  • Het groendak moet groter zijn dan zes vierkante meter.
  • Het groendak moet minstens bestaan uit een wortel- en waterkerende laag, een substraatlaag en een vegetatielaag, over de volledige aangelegde oppervlakte. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.
  • Het groendak moet minstens 10 jaar in goede staat behouden worden.
  • Je stemt ermee in dat een vertegenwoordiger van de stad de werken komt controleren.  

Heb je nog vragen of wil je graag extra informatie? Maak een afspraak!

Meer informatie vind je in het subsidiereglement.

Wonen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen