Premie voor de bouw van individuele voorbehandelingsinstallaties

Wil je een particuliere installatie voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater bouwen? Dan kan je éénmalig de helft van de kosten (met een maximum van 496 EUR) terugkrijgen via een premie voor de bouw van individuele voorbehandelingsinstallaties.

Premieaanvraag

Dien je premieaanvraag in voor de start van de werken. Je kan je aanvraag per post of via e-mail indienen. Kom je graag persoonlijk? Dat kan, op afspraak.

Betalingsaanvraag

Na de werken breng je de originele factuur (of een voor eensluidend verklaard afschrift ervan) binnen. Hierna volgt een plaatsbezoek door een vertegenwoordiger van het stadsbestuur. Vervolgens kan je de betaling aanvragen via het formulier betalingsaanvraag.

Je kan je betalingsaanvraag per post of via e-mail indienen. Kom je graag persoonlijk? Dat kan, op afspraak.

Ingevulde en ondertekende aanvraagdocumenten met bijlagen.

De premie kan éénmalig aangevraagd worden en bedraagt de helft van de bewezen kosten, met een maximum van 496 EUR. 

Wanneer kom je in aanmerking?  

Je komt in aanmerking voor de stedelijke subsidie voor de bouw van individuele voorbehandelingsinstallaties, als je voldoet aan al deze voorwaarden:   

  • De woning bevindt zich in een individueel te optimaliseren buitengebied. 

  • Het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put. 

  • De installatie dient gebouwd te worden conform de code van goede praktijken: ofwel wordt één van de individuele voorbehandelingsinstallaties beschreven in voormelde code geplaatst ofwel een gelijkwaardige individuele voorbehandelingsinstallatie mits hiermee eenzelfde minimale graad van zuivering behaald wordt.  

  • Het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden. 

  • De lozingsnormen van subafdeling 6.2.2.4 van Vlarem II moeten worden nageleefd.  

Meer informatie vind je in het subsidiereglement.

Heb je nog vragen of wil je graag extra informatie?

 

Duurzaamheid, natuur en afval

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen