Premie voor een passiefhuis

Wil je graag een passiefwoning realiseren? Dan kom je in aanmerking voor een forfaitair bedrag van 5.000 EUR per woning.

Subsidie aanvragen

Je moet de subsidie aanvragen binnen de 6 maanden na aflevering van de omgevingsvergunning. De aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn en de bouwheer zijn.

Je kan je aanvraag per post of via e-mail indienen. Kom je graag persoonlijk? Maak een afspraak!

Uitbetaling aanvragen

Je moet de uitbetaling van de subsidie aanvragen binnen de 6 maanden nadat je het passiefhuiscertificaat hebt gekregen.

De stedelijke subsidie voor het realiseren van een passiefwoning is een financiële ondersteuning van de stad Sint-Niklaas voor het bouwen of renoveren van een woning die voldoet aan de passiefhuisstandaard, met de nodige vergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

Subsidie aanvragen

Aanvraagformulier met bijlagen:

  • kopie stedenbouwkundige vergunning
  • kopie van het voorlopig EPB-verslag
  • bij renovatie: een document dat aantoont dat het volume van de verbouwing minimaal 50% van het totale volume van de woning bedraagt
  • schets van het plan van de woning

Uitbetaling aanvragen

Betalingsaanvraagformulier met bijlagen:

  • minimum 2 foto’s
  • een kopie van de kwaliteitsverklaring die garandeert dat de woning voldoet aan de passiefhuisstandaard
Het subsidiebedrag bedraagt 5.000 EUR per woning.
 
Je kan de premie maar één keer per woning aanvragen. Je kan naast deze premie ook eventuele andere bouw- of renovatiesubsidies of toelagen aanvragen, zowel stedelijke als andere.

Je komt in aanmerking voor de premie voor het realiseren van een passiefhuis, indien je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is een natuurlijk persoon en is de bouwheer van de woning.
  • Het brutovolume van de woning mag maximaal 750 m³ bedragen, inclusief de garage, indien deze rechtstreeks bereikbaar is vanuit de woning.
  • De woning moet voldoen aan de passiefhuisstandaard. Dit wordt gestaafd door het voorleggen van een certificaat, afgeleverd door Pixii vzw.

Heb je nog vragen of wil je graag extra informatie? Maak een afspraak!

Meer informatie vind je in het subsidiereglement.

 
 

Natuur

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen