Omgevingsvergunning

Wil je bouwen of verbouwen, de bestemming van een stuk grond wijzigen, of een activiteit uitvoeren die hinderlijk kan zijn voor de omgeving? Dan heb je in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Een omgevingsvergunning aanvragen kan via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Ook de beslissing verloopt digitaal. Voor kleinere werken rond de woning kan je op een omgevingsloket de ‘snelinvoer’ gebruiken.

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Je dient de aanvragen in bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Heb je vragen over je omgevingsvergunning? Maak dan een afspraak. Klik op het thema waarvoor je een omgevingsvergunning wil aanvragen.

Het omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, heb je dus een e-ID-kaartlezer of een token nodig. Extra software is niet nodig.
 

Of voor je project een omgevingsvergunning nodig is, hangt ook af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Je kan de lokale voorschriften en plannen online raadplegen via het Geoloket. 

Hulp nodig? Je kan ook navraag doen bij de balie wonen, bouwen en ondernemen in het stadhuis.

Voor het bouwen van een nieuwe woning heb je altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Bekijk zeker eerst de normenboeken op het omgevingsloket, voor je een digitaal dossier samenstelt. Als je een dossier indient dat niet in overeenstemming is met het normenboek, dan zal het dossier stopgezet worden.

Voor bepaalde kleinere werken zonder architect kan je je aanvraag nog altijd op papier indienen. Hiervoor vragen we een extra dossiertaks van 150 EUR. Je dient dus best je dossier digitaal in via het omgevingsloket om de dossiertaks te vermijden.

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding.

De werken mogen niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

Twijfel je? Kom langs bij de balie wonen, bouwen en ondernemen in het stadhuis.

Wil je weten welke stedenbouwkundige voorschriften gelden voor jouw specifieke perceel? Welke vergunningen er in het verleden verleend zijn? Daarvoor kan je het stedelijke geoloket raadplegen. 

Contact

Team ondersteuning vergunnen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen