RUP's en BPA's

Social media sharing

RUP's (ruimtelijke uitvoeringsplan) en BPA's (bijzonder plan van aanleg) zijn toekomstgerichte ruimtelijke bestemmingsplannen. Ze regelen voor elk perceel grond in de stad wat er wel of niet gebouwd mag worden. Ze geven dus aan elk stuk grond en aan elk gebied een 'bestemming'. 

De plannen in hun geheel zorgen ervoor dat er in de stad een evenwicht is tussen wonen, recreatie, natuur, mobiliteitsinfrastructuur, economie, landbouw en andere bestemmingen en stedelijke functies.

RUP's

RUP's worden opgemaakt op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en moeten op elkaar afgestemd zijn.

De stad maakt gemeentelijke RUP's op. Een ruimtelijk uitvoerings- of bestemmingsplan legt een vrij lange administratieve weg af vooraleer het van kracht wordt. Belangrijk om te weten is dat je voor de meeste van deze procedures op minstens twee tijdstippen in het proces je mening en opmerkingen kan geven bij een nieuw RUP.

  • In vrijwel elke RUP-procedure is er een informatiemoment met een rondvraag. We willen immers niet alleen beslissen wat er in jouw buurt zal gebeuren: we willen je graag in een vroeg stadium de kans geven om mee te denken en opmerkingen te geven.
  • In een latere fase moeten we verplicht een openbaar onderzoek doen. Ook dan kan je nog officieel je opmerkingen kwijt.

BPA's

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het 'gewestplan' te verfijnen. De gewestplannen zijn op het einde van de jaren 1970 opgemaakt voor het volledige Belgische grondgebied (48 in totaal). Het zijn beleidsdocumenten waarin de overheid toen haar visie uitdrukte over de toekomstige ruimtelijke ordening. Op het grondgebied van Sint-Niklaas geldt het gewestplan Sint-Niklaas/Lokeren (goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 7 november 1978).

Op dit moment maakt de overheid geen gewestplannen of BPA's meer. Bestemmingen zijn tegenwoordig vastgelegd in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande gewestplannen (dus ook het gewestplan Sint-Niklaas/Lokeren) en de bestaande BPA's blijven echter bestaan en blijven geldig tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Geldende RUP's en BPA's bekijken

Je kan de geldende BPA's en RUP's voor een bepaald gebied inkijken aan de balie wonen, bouwen en ondernemen in het stadhuis. Ze zijn ook online beschikbaar. De weergegeven contouren tonen het gebied aan waar het betreffende planinstrument geldig is. Als er een melding staat dat het planinstrument (deels) vervangen is door een RUP geeft de contour enkel de oppervlakte weer waar het BPA of RUP wel nog geldig is. Alle BPA's en RUP's die op het grondgebied van kracht zijn worden weergegeven, zowel gemeentelijke, provinciale als gewestelijke planinstrumenten.

Contact

Ruimtelijke planning

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Heb je specifieke vragen over wat je stedenbouwkundig aan jouw eigendom mag doen? Bekijk dan zeker onze informatie over de omgevingsvergunning of neem contact op met team vergunnen.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen