Aansluiten op de riolering

Eigenlijk heb je twee soorten water dat in het rioleringsstelsel terecht komt: regenwater en afvalwater. Het spreekt voor zich dat beide een andere behandelingsprocedure moeten doorlopen vooraleer het terug naar de natuurlijke waterlopen kan afvloeien.

Wat?

Eigenlijk heb je twee soorten water dat in het rioleringsstelsel terecht komt: regenwater en afvalwater. Het afvalwater moet gezuiverd worden vooraleer het terug kan vloeien in de waterlopen.
Regenwater heeft geen behandeling nodig. Om het rioleringsstelsel zo veel mogelijk te ontlasten, wordt het regenwater best in eerste instantie maximaal herbruikt, in tweede instantie zoveel mogelijk lokaal opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem. Hergebruik van regenwater via een waterput kan je verbruik van leidingwater doen dalen, en dus een financieel voordeel opleveren. Pas wanneer regenwater niet meer lokaal kan worden opgevangen, vloeit het weg via het (gescheiden) rioolstelsel.

Overal waar een stad of gemeente riolering aanlegt op het openbaar domein, moet dat een gescheiden stelsel zijn.  

Wil je weten of er in je staat al een gescheiden rioleringsstelsel ligt? Raadpleeg het zoneringsplan.

Infographic gemengd vs gescheiden rioleringsstelsel

Voordelen

Regenwater en afvalwater apart afvoeren heeft grote voordelen:  

  • Het regenwater kan hergebruikt worden om het toilet te spoelen, te wassen, te poetsen en planten te besproeien. Het overige regenwater kan terug in de bodem dringen om het grondwaterpeil aan te vullen.  

  • Omdat er minder water door de riolering moet afgevoerd worden, is er minder kans op overstromingen bij hevige regenbuien. 

  • Het waterzuiveringsstation werkt efficiënter en dus goedkoper.

Infographic gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater

Wetgeving 

Het is een Europese verplichting om al het afvalwater te zuiveren. Zo kan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verbeteren. Het principe is: de vervuiler betaalt. 

In Vlaanderen gelden de VLAREM-normen: afvalwater moet verplicht via de riolering afgevoerd worden en afkoppelen is verplicht bij nieuwbouw, herbouw of als er een gescheiden riolering in je straat wordt aangelegd.

Rol van de overheid & rol van de burger  

De overheid moet zorgen voor proper water in de waterlopen en het zuiveren van het afvalwater. Dat gebeurt door de aanleg van een gescheiden riolering, waarbij het regenwater zo snel mogelijk terug in de bodem kan dringen via straatgrachten en het afvalwater afgevoerd wordt naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Als burger moet je bij aanleg van een gescheiden riolering in jouw straat het regen- en afvalwater ook op privaat terrein scheiden.

Er zijn verschillende situaties mogelijk, afhankelijk van de straat/wijk waarin je woning is gelegen. Hieronder lees je welke stappen je moet ondernemen.

Er een gescheiden riolering in de straat met aansluitputjes

Je biedt je afvalwater en regenwater gescheiden aan. Je mag de leidingen zelf op de aansluitputjes aansluiten, als die op je privédomein liggen of aan de gevel liggen.

Er is een bestaande, functionerende rioolaansluiting (zonder aansluitputjes)

Je biedt je afvalwater en regenwater gescheiden aan. Als er in de straat nog geen gescheiden riolering aanwezig is, mogen regenwater en afvalwater samenvloeien aan de rooilijn en aangesloten worden op de bestaande aansluiting. Zo kan bij het omvormen van de riolering naar een gescheiden stelsel, je woning gemakkelijk worden aangekoppeld op de twee netwerken.
Werken op het openbaar domein moeten gebeuren door een erkende aannemer en kunnen pas doorgaan na een KLIP-aanvraag en het verkrijgen van een politievergunning.

Er is geen rioolaansluiting aan je woning of de bestaande is niet meer bruikbaar

Als je rioolaansluiting niet kan worden hergebruikt of  gewoonweg niet aanwezig is, dan moet De Watergroep aansluitputjes voorzien op het openbaar domein. Doe de aanvraag tot aansluiting voor de aanvang van je (ver)bouw werken. Zo weet je op welke diepte de aansluiting zal worden aangelegd en vermijd je foute aansluitingen. De aansluitingskosten zijn voor de aanvrager.

De Watergroep is ook telefonisch bereikbaar via 02 238 96 99.

Er is geen riolering in de straat

  • Als er een open straatgracht is, voorzie je zelf een lozing in de straatgracht. Dan moet je wel de grachtkant opnieuw kwalitatief aanwerken.
  • Bij een gesloten straatgracht moeten aansluitputjes worden aangevraagd bij De Watergroep.

De Watergroep is ook telefonisch bereikbaar via 02 238 96 99.

  • Is er ook geen straatgracht aanwezig, wordt de situatie per geval bekeken.

Regenwater en afvalwater moeten altijd gescheiden worden aangeleverd aan de rooilijn. Zo is je woning alvast klaar voor de toekomst. Zijn je afvoeren gemengd, kunnen er bijkomende kosten zijn bij de toekomstige aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de straat.
Toiletten moeten aangesloten worden op een septische put.

Wanneer je je woning op het rioolstelsel aansluit, moet je privériolering worden gecontroleerd. Je kan een keurder aanstellen via Vlario of Aquaflanders.

Het keuringsverslag stuur je dan door naar afkoppelingen@sint-niklaas.be

‘Afkoppelen’ wil zeggen dat je er voor zorgt dat het regenwater en afvalwater van jouw woning (of een andere vorm van bebouwing) volledig gescheiden afgevoerd wordt. Vaak moet dit gebeuren op het moment dat in jouw straat riolering wordt vernieuwd of aangelegd. 

Heb je vragen over gescheiden riolering en afkoppelingen? Neem dan contact op met Bernadette Pieters, 03 778 36 11 of afkoppelingen@sint-niklaas.be.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen