Gescheiden afvoer

Social media sharing

De overheid investeert volop in de aanleg van gescheiden riolering. Dit is nodig om de kwaliteit van onze waterlopen en de zuivering van het afvalwater te verbeteren en om overstromingen te vermijden. Deze investeringen hebben enkel zin als alle eigenaars het afvalwater naar de straat brengen gescheiden van het regenwater.

Afvoer van regenwater

Voor regenwater zijn verschillende oplossingen mogelijk:

  • bij voorkeur hergebruik;
  • infiltratie;
  • afvoer via een gracht of waterloop.

Als dat niet kan, wordt het regenwater naar de regenwaterafvoer in de straat gebracht. Meer info op www.vlario.be en www.aquaflanders.be.

Afvoer van afvalwater

Iedere eigenaar is verplicht om al het afvalwater naar de riolering te brengen, van zodra er riolering aanwezig is.

Bij deze afvalwaterstroom mag geen regenwater terechtkomen. Een keuring van je installatie is verplicht bij nieuwbouw, grondige wijzigingen of aanleg van gescheiden riolering in de straat.

Verplicht of niet verplicht?

  • Een nieuwbouw of grondige verbouwing sinds 1990 voldoet volledig aan de verplichtingen van gescheiden afvoer.
  • Een bestaand gebouw in een straat met gescheiden riolering voldoet volledig aan de verplichtingen van gescheiden afvoer, tenzij werken binnen nodig zijn.

Dit is vaak het geval bij gesloten bebouwingen. Deze gebouwen hebben wel de verplichting om al het afvalwater naar de riolering te brengen, maar moeten optimaal afgekoppeld worden.

  • Bij een bestaand gebouw in een straat met nog geen gescheiden riolering moet al het afvalwater naar de riolering. Een septische put is verplicht.
  • In een bestaand gebouw in een straat zonder riolering, waar in de toekomst gescheiden riolering aangelegd wordt, is een septische put verplicht.
  • Een bestaand gebouw in een zone waar ook in de toekomst geen riolering aangelegd wordt, is een individuele zuivering (IBA) verplicht vanaf 2017. Wanneer een IBA jouw afvalwater zuivert, betaal je geen bovengemeentelijke saneringsbijdrage op je waterfactuur.

Je kan de situatie voor jouw woning raadplegen op https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan .

Als we in je straat een gescheiden riolering aanleggen, dan helpt stad Sint-Niklaas de eigenaars bij de afkoppeling.

Als je wil, komt een afkoppelingsdeskundige bij je langs om de mogelijkheden te bespreken tijdens de voorbereiding van het rioproject.

Je krijgt de mogelijkheid om een overeenkomst te ondertekenen, waarbij je kiest om de werken zelf uit te voeren of dit over te laten aan de aannemer van stad Sint-Niklaas.

 In beide gevallen kan je een subsidie krijgen van maximaal 1.500 EUR voor privéwoningen gebouwd vóór 1990, die sinds die datum geen grondige verbouwingen uitgevoerd hebben. Na uitvoering van de werken zorgt de stad voor een keuring van de installatie.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen