Verhuren

Bij het verhuren van een woning dien je rekening te houden met bepaalde verplichtingen. Op deze pagina’s willen we jou hier graag over informeren. Daarnaast voorziet stad Sint-Niklaas voor de verhuurders een ondersteuning door middel van premies of bepaalde projecten

Belangrijke verplichtingen voor een verhuurder vloeien voort uit de Vlaamse woninghuurwetgeving. Het nieuw Vlaams huurdecreet is van toepassing op nieuwe huurovereenkomsten vanaf 1 januari 2019, informeer je dus goed op voorhand en bekijk alle informatie over de huidige huurwetgeving op de overzichtelijke website van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid maakte ook een duidelijke brochure op over het nieuw huurdecreet.

Je kan een woning zelf verhuren of samenwerken met een van de vele vastgoedmakelaars in onze stad. Via het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) vind je erkende makelaars. Je kan ook voor kiezen om te verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SoVeKa Waasland)

Woningkwaliteit

Allereerst is het belangrijk dat een huurwoning voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode op het vlak van woningkwaliteit, gezondheid en veiligheid. Op de website van Wonen Vlaanderen vind je alle informatie van de  woningkwaliteitsnormen.

Als je woning geschikt is om te verhuren, kan je een conformiteitsattest krijgen, na een bezoek van de woningcontroleur. Een verplichting van conformiteitsattest bij verhuur geldt voorlopig enkel bij verhuring via het sociaal verhuurkantoor (SoVeKa). Let wel op, bij verhuring dient de woning steeds te voldoen aan de minimale woningkwaliteiten van de Vlaamse Wooncode (zie hierboven). Bovendien geeft de aanwezigheid van een conformiteitsattest 3 maanden vóór aanvang van de verhuur, een vermoeden van de goede staat van de woning. Kijk gerust nog even in de brochure over het Vlaams huurdecreet om te weten wanneer een conformiteitsattest nodig is of bekijk de algemene informatie over het conformiteitsattest op de website van wonen Vlaanderen.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Een EPC of energieprestatiecertificaat geeft een indicatie van hoe energiezuinig je woning is. Als verhuurder ben je verplicht een EPC te laten opmaken vooraleer je de woning te huur aanbiedt. Het certificaat is tien jaar geldig.

De EPC-score moet vermeld worden in alle huuradvertenties en leg je ook voor aan potentiële huurders. Op raamaffiches is de vermelding van de EPC-score verplicht als daarop extra informatie over de woonindeling (bv. het aantal slaapkamers) opgenomen is.

Affichering huurprijs

Als je een woning gaat verhuren, ben je verplicht om de gevraagde huurprijs te vermelden. Dit zowel bij de publicatie op het internet als op een raamaffiche aan de woning. Ook de gemeenschappelijke lasten moeten hierbij vermeld worden (bijvoorbeeld de kostprijs van het gemeenschappelijk onderhoud van inkom en liften). Ook indien de huurder geen kosten en lasten moet betalen, moet dit vermeld worden. De bedoeling is immers om de kandidaat-huurder een beeld te geven van de totale woonkost.

Worden de huurprijs of gemeenschappelijke lasten niet vermeld, dan kan de verhuurder een GAS-boete krijgen van 50 tot 350 euro.

Overtreding van deze verplichting kan gemeld worden via wonen@sint-niklaas.be. Voor meer informatie kan u terecht via wonen@sint-niklaas.be of op 03 778 32 40.

Renovatieadvies

Heb je als verhuurder renovatieplannen in de huurwoning ? Maak dan gebruik van het gratis en vrijblijvend renovatieadvies aan huis van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Verhuur je een woning in de Gazometerwijk, Watermolenwijk of Driekoningenwijk en heb je verbouwplannen? Dan kan je aansluiten bij het project ‘Sint-Niklaas renoveert’ voor een begeleiding bij jouw renovatieplannen.

ga naar de website van Sint-Niklaas renoveert

Premies

Als verhuurder kan je voor bepaalde werken de stedelijke premie duurzaam renoveren en de premies van netbeheerder Fluvius aanvragen. Controleer vooraf of de woning en de werken die je wil doen in aanmerking komen. Je kan – op afspraak – ook terecht bij onze balie Wonen, bouwen en ondernemen.

Wonen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

Het sociaal verhuurkantoor (SoVeKa Waasland) huurt woningen op de private huurmarkt om te verhuren aan personen met een beperkt inkomen. Het SoVeKa heeft een wachtlijst met kandidaat-huurders aan wie zij op basis van een puntensysteem een woning toekennen. Er wordt een vaste huurprijs aangerekend (eventueel te verminderen met een huursubsidie).

Behalve het wegvallen van een administratieve last, kan je ook genieten van een fiscaal voordeel. Als je een nieuwe woning voor minimum 9 jaar aan een sociaal verhuurkantoor verhuurt (binnen de 3 jaar na aankoop), betaal je 7 % registratierechten in plaats van 10 %. Informeer op voorhand je notaris bij de aankoop van je huurpand zodat het correcte tarief van 7 % registratierechten wordt toegepast. Een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst dient ook nadien nog bezorgd te worden aan de Vlaamse Belastingdiensten (uiterlijk 3 jaar en 6 maanden na het verlijden van de authentieke akte).

Lees alles nog een rustig na op https://www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-bij-de-aankoop-van-een-woning-voor-sociale-verhuur

Neem meteen contact op met het sociaal verhuurkantoor hier in het Waasland via de website

Bij de selectie van kandidaat-huurders is het verboden om te discrimineren op basis van o.a. herkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing, leeftijd, seksuele oriëntatie. Als personen zich gediscrimineerd voelen, moedigen wij als stad aan om dit te melden aan Unia.

Meer informatie over discriminatie vind je op de website van Unia.

Tot 1 juni 2020 was er het Vlaamse huurgarantiefonds om private verhuurders te beschermen tegen verlies van huurinkomsten bij huurachterstal. Sindsdien is er een nieuw fonds ter bestrijding van uithuiszetting. Hierbij wordt via het OCMW een tegemoetkoming voorzien vanwege de Vlaamse Overheid. De verhuurder sluit een begeleidingsovereenkomst met de huurder en het OCMW en gaat akkoord met een afbetalingsplan waardoor de huurder in de woning kan blijven. Alle informatie hierover vindt u op de website van de Vlaamse Overheid.

Neem contact hierover op met het Welzijnshuis

Welzijnshuis

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen