Monumentenzorg

Social media sharing

Heb je vragen over beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten of over waardevolle niet-beschermde gebouwen met een lokale erfgoedwaarde? Voor de instandhouding en herwaardering van waardevolle gebouwen op het grondgebied kan je terecht bij monumentenzorg.

Bij monumenten denken we vaak in de eerste plaats aan kerken, kastelen of stadhuizen. Maar ook woningen of bedrijfsgebouwen kunnen historisch waardevol zijn.  De Mgr. Stillemansstraat is door de Vlaamse overheid beschermd als stadsgezicht en diverse woningen in de straat zijn beschermd als monument. Burgerwoningen, maar ook straten met arbeiderswoningen of oude hoeves geven samen met de typische monumentale gebouwen vorm aan de historische identiteit van de stad en de dorpskernen. Ook deze gebouwen verdienen dus onze aandacht. 

Op zoek naar de bekendmakingen van openbare onderzoeken?

Interesse in de historische gebouwen in onze stad?

  • In de bibliotheek vind je heel wat informatie over de geschiedenis van de stad en zijn grote monumenten.
  • Voor verschillende beschermde stadsgebouwen maakten we een beheersplan op met een visie voor de volgende 20 jaar. Goedgekeurde beheersplannen kan je hier terugvinden.
  • Voor vragen over concrete (restauratie-)projecten van stadsgebouwen of kerken kan je hier terecht.

Eigenaar of kandidaat-koper van een beschermd gebouw?

Voor beschermde gebouwen (monumenten, stads- en dorpsgezichten) geldt een onderhoudsplicht. Het is ook verboden om werken uit te voeren die het gebouw kunnen ontsieren of in gevaar brengen.

Je kan echter ook premies aanvragen bij de Vlaamse Overheid voor alle werken die nodig zijn om het gebouw goed te onderhouden of te herstellen. www.onroerenderfgoed.be maakt je wegwijs in rechten en plichten van de eigenaar, premiemogelijkheden en procedures. Heb je nog vragen? Neem dan rechtstreeks contact op met de erfgoedconsulent van de Vlaamse Overheid of maak een afspraak via de balie wonen, bouwen en ondernemen.

Eigenaar of kandidaat-koper van een niet-beschermd waardevol gebouw?

Denk niet te snel dat jouw woning geen enkele erfgoedwaarde heeft. Ruim 600 Sint-Niklase gebouwen, straten en gevelrijen zijn opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Heel wat andere gebouwen staan niet op deze inventaris, maar hebben toch erfgoedwaarde en moeten met de nodige zorg behandeld worden. Plan je verbouwingen? Ga dan eerst even na of je rekening moet houden met specifieke richtlijnen.

Sint-Niklaas verleent subsidies voor werken aan waardevolle gebouwen. 

Contact

Monumentenzorg

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen