Subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en gevels

Ben je eigenaar van een beschermd of waardevol gebouw en plan je onderhoudswerken? De stad ondersteunt je door 20% van de gemaakte kosten terug te betalen (met een maximum van 5.000 EUR).

Premieaanvraag

Dien je premieaanvraag in voor de start van de werken. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt je aanvraag. We houden je op de hoogte van de beslissing. 

Je kan je aanvraag per post of via e-mail indienen. Kom je graag persoonlijk? Maak een afspraak! 

Let op! Heb je inhoudelijke vragen voor je start aan je project? Dan neem je best eerst rechtstreeks contact op met monumentenzorg.

Betalingsaanvraag

Ten laatste één jaar na de principiële goedkeuring kan je de betaling aanvragen. Je kan deze termijn eenmalig verlengen met een bijkomende termijn van 1 jaar, als je vóór het verstrijken van de vervaldatum een gemotiveerde aanvraag indient. 

Je krijgt het formulier voor een betalingsaanvraag van de adviseur monumentenzorg, als de aanvraag is goedgekeurd.

Je kan je betalingsaanvraag per post of via e-mail indienen. Kom je graag persoonlijk? Maak een afspraak! 

De stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en gevels is een financiële ondersteuning van de stad Sint-Niklaas voor de duurzame instandhouding van het bouwkundig erfgoed door het stimuleren van tijdig onderhoud.  

Volgende werken komen in aanmerking:  

  • Het opmaken van een beheerplan (uitsluitend voor beschermde gebouwen).

  • Alle werken gericht op de instandhouding, het herstel of de vernieuwing van erfgoedelementen.

Ingevulde en ondertekende aanvraagdocumenten met bijlagen. 

De subsidie bedraagt 20% van de uitgaven voor de onderhoudswerken met een maximum van 5.000 EUR. Premies van minder dan 250 EUR worden niet uitbetaald. Je kan jaarlijks één aanvraag per gebouw indienen. 

Wanneer kom je in aanmerking?  

Je komt in aanmerking voor de stedelijke subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en gevels, als je voldoet aan volgende voorwaarden:   

  • Je bent eigenaar van het gebouw. Houders van zakelijke rechten of huurders komen in aanmerking als zij de kosten dragen voor de werken. Openbare besturen komen niet in aanmerking.  

  • Het gebouw is beschermd en in overeenstemming met de geldende reglementering voor onroerend erfgoed. Of het gebouw is waardevol, of het gaat om een waardevolle gevel.    

  • Je moet de onderhoudswerken uitvoeren volgens de geldende normen en/of regels van de kunst.  

  • Je moet alle meer- en bijwerken, boven de raming, ten laste nemen evenals de prijsverhogingen die het gevolg zijn van de stijging van lonen en materialen.  

  • Je stemt ermee in dat een vertegenwoordiger van de stad de werken tijdens en/of na afloop van de werken komt controleren.  

Meer informatie vind je in het subsidiereglement.

Heb je nog vragen of wil je graag extra informatie?

Let op! Heb je inhoudelijke vragen rond jouw project? Dan neem je best rechtstreeks contact op met monumentenzorg.

Monumentenzorg

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen