Leegstand

Wat is leegstand? Hoe gebeurt een vaststelling van leegstand? Wat zijn de gevolgen van leegstand? Wat kan je eraan doen?

Een woning is leegstaand, als er minstens 12 opeenvolgende maanden niemand in woont mét inschrijving.

Een handelsgebouw is leegstaand, als het al minstens 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt wordt voor minstens de helft van de vloeroppervlakte overeenkomstig de functie.

Een bedrijfsruimte (meer dan 500 m²) is leegstaand, als ze al minstens 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt wordt voor minstens de helft van de vloeroppervlakte.

De vergunde functie is doorslaggevend om leegstand te beoordelen. Een controleur van de dienst vergunnen en toezicht stelt leegstand vast vanop het openbaar domein (bijvoorbeeld vanop straat). De controleur beoordeelt aan de hand van enkele objectieve criteria of de woning al dan niet leegstaat.  De controleur kan ook vragen stellen aan buurtbewoners of de buurtinspecteur.

Je moet voor het eerst belasting betalen op de datum van opname in het leegstandsregister. Daarna moet je belasting betalen op elke volgende verjaardag van de opnamedatum, zolang de bedrijfsruimte, het gebouw of de woning zonder onderbreking in de gemeentelijke inventaris leegstand voorkomt.

Op het moment dat je de administratieve akte van leegstand ontvangt, heb je 30 kalenderdagen tijd om een gemotiveerd bezwaar tegen de opname in te dienen.

Als de opname gegrond is, kan je in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij verbouwingen of een nieuwe eigenaar) een vrijstelling van belasting aanvragen. Deze vind je terug in het belastingsreglement ter bestrijding van leegstand en verkrotting.

Als de opname gegrond is, maar je neemt de woning of het gebouw, minstens voor 6 ononderbroken maanden,  terug in gebruik volgens de vergunde functie, dan kan je vragen om het te schrappen uit de leegstandsinventaris.

Heb je nog vragen of wil je graag extra informatie? Maak een afspraak!  

Wonen - leegstand

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen